Scennärvaro

Man brukar säga att man aldrig får en andra chans att göra ett första intryck och det ligger onekligen något i det. Det gäller att se till att man väcker publikens intresse under de första minuterna. Har man inte på de första fem minuterna lyckats väcka intresse och engagemang blir det svårt att ”hämta igen” publiken senare. Rivstarta med förväntan och engagemang!

Kontakt och engagemang i inledningen

 • Intresseväckare? Något som skapar intresse och engagemang.
 • Bjud på dig själv. Le och var positiv.
 • Sätt scenen och ta plats. Sträck på dig.
 • Hitta dina tre gyllene punkter som du kan förflytta dig mellan.
 • Börja inte prata för tidigt. Våga vara tyst.
 • Undvik att be om ursäkt.

Säkerställ att du avslutar på ett starkt sätt

 • Summera vad som sagts.
 • Klargör syftet och värdet för lyssnaren.
 • Ha ett tydligt ”ta-hem-budskap” som är positivt.
 • Ta upp frågor och bemöt- innan din sista summering och ” ta-hembudskap”.
 • Sluta med kraft- TACK!
 • Håll tiden.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden