Så jobbar du med feedback i vardagen

Att skapa en feedbackkultur där feedback i vardagen kollegor emellan är en naturlig del kräver arbete över tid. Men det går att göra med en bra plan och varierade verktyg.

Varför är feedback så viktigt?

Ju mer ärlig och öppen en relation eller kultur är – desto tryggare känner vi oss. Det som sägs är det som gäller. Det finns inga dolda agendor och inget outtalat. Vi behöver aldrig undra. Vad tycker någon? Det skapar lugn och harmoni. Det vill säga vi ”säger eller glömmer”. Antingen störs vi av något, ser en potential hos någon och tar upp det eller så ”glömmer vi” – Det vill säga vi har inget som vi störs av utan saken är utagerad.

Har vi ett motsatt förhållningssätt där vi inte vågar ge feedback eller prata om saker som händer blir otryggheten större. Vi vågar inte göra fel, vi törs inte ta ut kliven för att utvecklas eller vi har stort energiläckage och lägger tid och kraft på att tänka på allt som inte är som vi vill ha det. Därför blir feedback ett avgörande verktyg i vardagen för att skapa utveckling och harmoni.

Feedback är lätt och svårt

Feedback är i sig inte svårt. Rent tekniskt vill säga. Det finns några steg att träna på i själva formuleringen. Ett fyrdelat jag-budskap brukar man prata om som modell för att formulera feedback som inte är anklagande eller gör att personen i onödan går i försvar eller inte vill lyssna.

Där är det enkelt om än att det krävs några timmars träning för att få det att sitta. Det svåra är att våga och att skapa en kultur där det ses som både önskvärt och nödvändigt. Att våga ta det ansvaret som medarbetare, att ha feedback som ett givet verktyg i vardagen.  Här kan man behöva hitta olika typer av verktyg för olika personer, syften och ambitionsnivåer.

Hur kan du träna på feedback?

Metoder för att träna feedback kan vara många. En utbildning kan ge verktygen. Varje chefsutbildning innehåller någon form av feedbackträning och teknik. En UGL-vecka innehåller mycket träning och reflektion som gör att feedbackteknikerna och sättet att känna det naturligt sätter sig djupare.

Ett annat sätt är att forma ett eget material och metodlåda för att träna feedback löpande vid behov. Eller i något större omtag för att sätta en annan nivå. Det kan vara ett workshopupplägg som leds av chefer och handledare. Dialogdukar och kortlekar som kan hanteras medarbetare emellan för korta feedbackpass, eller andra typer av egna träningsupplägg.

Fråga oss på info@advantumkompetens.se för mer specifik information. Vi har många verktyg som ger resultat och sätter feedbacken som en naturlig del i både ledarskap och medarbetarskap.

Lycka till!

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

    Boka ett förutsättningslöst möte

    Vad kul att du vill höra mer om våra tjänster. Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med en bekräftelse på mötestid.

      Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*