Organisatorisk kompetens

Ser vi kompetens ur ett organisatoriskt perspektiv så kan vi definiera organisatorisk kompetens som

“En organisations samlade kompetens, och förmåga att inom ramen för organisationens processer och system utföra en uppgift”.  (Def enligt SS624070)

Dvs. kompetens, sett ur ett organisatoriskt perspektiv vägs samman av hur vi också samverkar och vilka förutsättningar vi har i ”systemet” – i organisationen – att nyttja vår kompetens. Har vi otydliga processer, otydliga värderingar och många svaga länkar i en organisation kan varje individs kompetens påverkas negativt. Det vill säga, vi nyttjar inte den kompetens som var och en besitter på grund av kring faktorer som inverkar negativt. 1+1 blir inte 3. I värsta fall inte ens 2. Det vill säga många – var för sig – kompetenta personer får inte mycket uträttat tillsammans i grupp på grund av mindre bra processer och samverkan.   Att arbeta med kompetens och kompetensutveckling handlar om att både se till individens kompetens och behov, men också att se att miljön och förutsättningarna där individen ska nyttja sin kompetens är den bästa möjliga.

Kompetensutveckling med organisationens behov i fokus

Att se på sina kompetensfrågor strategiskt innebär att koppla ihop kompetensutvecklingen med verksamhetens behov och målbilder och i en tydlig process sörja för att man i alla led och i varje situation utvecklar och styr sin kompetens utifrån dessa krav.

Figur 2: Att säkerställa rätt =användbar kompetens

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

    Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?

    Vi erbjuder både våra befintliga utbildningar samt skräddarsydda utbildningar – anpassade utifrån era behov. 

    Boka ett förutsättningslöst möte för att se om ett skräddarsytt upplägg kan vara ett bra alternativ för er.

      Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*