Olika roller i ett projekt

Det kan finnas flera olika roller i ett projekt. Ibland finns alla, och ibland kanske det bara är projektledaren själv som driver ett projekt i hamn. Rollerna kan variera beroende på projektets typ och omfattning, och vissa personer kan även inneha flera roller samtidigt beroende på teamets storlek och komplexitet. Nedan finns en sammanställning över olika roller i projekt och dess ansvarsområden.

Projektledare

 • Planera och budgetera
 • Organisera och administrera
 • Genomföra och kontrollera
 • Säkerställa att projektmålen nås
 • Kravuppfyllnad
 • Leverera resultat enligt projektplan
 • Kommunicera och engagera
 • Kompetenssäkra projektet och de resurser som behövs
 • Disponera och leda projektdeltagarna

Sponsor (projektägare/beställare)

 • Etablera idén
 • Säkerställa resurser
 • Definiera omfattning och mandat
 • Skapar projektdirektivet/Projektbeställning
 • Ansvarar för effektmålen
 • Undanröjer hinder
 • Fattar strategiska beslut
 • Säkerställa organisation för projektets överlämnande
 • Ordförande för styrgruppen

Projektdeltagare

 • Har sakkunskap
 • Tid
 • Utföra tilldelade uppgifter
 • Ta ansvar
 • Samarbeta

Styrgrupp i projekt

 • Strategiska beslut och övervakar projektresultat
 • Högsta beslutsbefogenheter inom projektledningsorganisationen
 • SG lägger sig inte i detaljer eller operativa frågor i projektet
 • Normalt kallas SG-möten av projektledaren
 • Planera in SG-möten på regelbunden basis i förväg
 • Sponsorn är ordförande för SG
 • Sträva efter att minimera antalet medlemmar i SG.

Referensgrupp

 • Passar i vissa typer av projekt
 • Expertis och perspektiv som saknas i projektgruppen
 • Kunder eller slutanvändare
 • Endast rådgivande och inget aktivt arbete i projektet

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

  Boka ett förutsättningslöst möte

  Vad kul att du vill höra mer om våra tjänster. Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med en bekräftelse på mötestid.

   Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*