Olika metoder och metodval

Metoder IRL och på distans

När vi utbildar på distans har vi tillgång till en mängd olika metoder och här följer några

  • Webbmöte: Virtuellt möte med färre deltagare och hög grad av interaktivitet, samt tydlig agenda. Kan handla om att förmedla information eller diskutera specifika frågor. Har ibland inslag av workshopmoment som kräver mer av den som leder mötet.
  • Webbinarium: Ofta större antal deltagare och mindre grad av interaktivitet. Dock en fördel att ha interaktiva inslag med hjälp av chattfunktionen, Mentimeter, Kahoot eller genom att ställa frågor riktade mot en grupp deltagare.
  • Webbutbildning: Färre antal deltagare och högre grad av interaktivitet. Här har vi mål som är relaterade till exempelvis attityd, kunskap och beteende, vilket kräver att vi lägger mer energi på att använda den mest relevanta metoden.
  • Online-utbildning: Ett begrepp som vi på Advantum Kompetens använder när vi genomför utbildningar i våra specialutrustade rum där vi har fjärrstyrd kamera, mikrofon i rummet och ytterligare utrustning som gör att vi fullt ut kan använda lokalen som om det vore IRL. Vi har alltså möjlighet att använda bland annat blädderblock, whiteboard och lärkartor som vi sätter upp på väggen och med den flexibla kameran sända från olika delar av rummet och skapa ett dynamiskt upplägg med mycket variation i metodval. Vi kan ha deltagare både på distans och i rummet.
  • E-learning: Digitalt lärande oberoende av tid och rum med exempelvis faktafilmer, övning, handlingsplan och reflektionsuppgifter. Som i webbutbildning kan vi jobba mot många olika mål, men utmanande då vi inte kan anpassa i stunden utifrån deltagarnas förutsättningar. Viktigt härigenom att bygga in många olika typer av övningar.
  • Blandad utbildning (blended): Utbildningsform där vi blandar många olika metoder. Här kan vi exempelvis inleda med ett webbinarium och koppla på en e-learning för att sen landa i en online-utbildning, som sen i sin tur följs av ett webbinarium.
  • Distribuerat lärande: En form av blandat lärande där vi över tid jobbar med olika metoder för att kunna nå djupare målmässigt. Visar sig, inte helt överraskande, i forskning vara ett mycket effektivt sätt att kompetensutveckla på där vi även kan skapa en tydlig koppling till deltagarnas vardag med uppgifter som strukturerat följs upp och utvärderas.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden