OBM Konsekvensstyrning

OBM (Organizational Behavior Management) är en teori som hjälper oss att förstå varför vi gör som vi gör och varför vi inte alltid gör det vi vet att vi borde göra, eller det någon säger till oss att göra.

Själva grunden i OBM är att vi styrs mer av konsekvenser av vårt handlande än själva ”signalen” – budskapet att någon vill att vi ska göra något. Det vill säga vad händer när vi gör något? Vad får vi för återkoppling? Av någon annan eller oss själva i form av upplevelser eller känslor?

Att få en kallelse till ett möte till exempel som ska börja kl. 10 är en signal. Om vi kommer i tid eller inte, beror till stor del på vad konsekvenssystemet ger oss för information eller vad vi lärt oss sen tidigare. Går det bra att komma sent (ingen säger till) och att vi själva har en fördel (en positiv konsekvens) av det, ex vi hinner skicka det där viktiga mailet, så kommer vi sannolikt att göra det. I stället för att komma i tid.

Konsekvenser som ligger nära i tiden, som alltid inträffar och som är positiva är de som påverkar oss mest. NAP (Nära i tiden, Alltid där, Positiva) är en bra minnesregel.

Att förstå och styra beteendeutveckling handlar om att se konsekvenssystem, och att styra med konsekvenser i rätt riktning.

Vill vi till exempel få en tydlig möteskultur där alla kommer i tid, behöver det finnas ett konsekvenssystem kopplat till våra möten som leder dit. De som kommer i tid har en fördel av det. Exempelvis tas viktig information först, de som är där får en egen pratstund med VD eller vad det nu kan vara. De som kommer sent får en tillsägelse, och får jobba för att hitta informationen. Mötet börjar inte om och allt tas inte en gång till. I så fall lär vi de som är i tid att de inte behöver vara där för då får de lyssna till samma sak två gånger och nästa gång kommer även de för sent osv.

Som ledare behöver du jobba med tydliga konsekvenser i vardagen för att uppmuntra rätt beteenden. Ge positiv feedback och återkoppling på det som är ”rätt” eller fokusera det som du vill ska lyftas och utvecklas. På samma sätt behöver du använda återkoppling på det som är ”fel” typ av beteenden. Och göra det nära i tiden, alltid och på ett konstruktivt sätt. Det som inte återkopplas på blir accepterad som ”rätt” då inget ”händer” om man gör ”fel”.

 Reflektion

 1. Hur kan du som ledare jobba med positiv förstärkning för att stärka vissa beteenden hos dina medarbetare?
 2. Vilka för verksamheten oönskade negativa konsekvenssystem ser du som skulle behöva brytas (ex negativ möteskultur) och hur kan du agera för att jobba med den situationen?

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

  Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?

  Vi erbjuder både våra befintliga utbildningar samt skräddarsydda utbildningar – anpassade utifrån era behov. 

  Boka ett förutsättningslöst möte för att se om ett skräddarsytt upplägg kan vara ett bra alternativ för er.

   Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*