Motivation och drivkrafter

Människor drivs av inre motivation och yttre motivation. Inre motivation är de drivkrafter individen har som ger motivation (självförverkligande, intressen, karriärutveckling). Yttre motivation handlar om yttre drivkrafter som finns i den omgivande miljön (lokaler, människor, arbetsuppgifter, belöning).

Både “piska” – negativ förstärkning och “morot” – positiv förstärkning fungerar som drivkrafter för att förändra beteenden, men positiv förstärkning skapar en miljö med glädje och positiv motivation.

Daniel Pink, är en av nutidens främsta författare inom motivationsområdet. Han driver tesen att inre motivation bevisligen är betydligt starkare. Pink menar att i vårt moderna samhälle så skapas hög prestation och arbetsglädje genom att möta människors behov i tre aspekter:

  • Autonomy – Att medarbetaren själv kan påverka och styra över sitt eget arbetsliv och liv.
  • Mastery – Alla människor har en medfödd vilja att lära sig nytt och att bli bättre.
  • Purpose – Att få göra sådant som upplevs meningsfullt på jobbet skapar motivation.

Alla människor har en djupt liggande drivkraft att bli uppskattade och älskade. I daglig samvaro kan det vara så enkelt som att vi visar intresse för varandra och vill varandra väl. Att vi ger positiv feedback och återkoppling.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden