Maximera lärandet Deltagare

När du går en utbildning hos oss på Advantum Kompetens vill vi att du ska kunna lära dig så mycket som möjligt och kunna skapa ett bestående resultat. Att du maximerar ditt lärande helt enkelt. Vi har skapat ett antal verktyg som effektiviserar lärandet. Från förberedelser inför klassrumstärningen och fram till tre månader efter avslutad utbildning.

Dels finns Lärportalen™ – en webbaserad portal som i ett antal steg skapar tydlighet om vad som ska göras och i vilken ordning. Dels följer den digitala coachen Maxie processen från start till mål och ger dig tips och råd. Hon skickar även sms och påminnelser om vad du behöver göra. Vårt kursmaterial finns både digitalt och i fysisk form i klassrummet. Allt anpassat för att du ska kunna skapa mesta möjliga lärande på kortast möjliga tid. Och – i varje utbildning ingår även en e-learning som gör att du förstärker lärandet ytterligare.

Processen är uppbyggd enligt en enkel modell i tre steg: FÖRE – UNDER – EFTER. I varje steg har vi tydliggjort vad du behöver göra och tänka på och skapat både verktyg och checklistor för att stötta dig i hela processen. Materialet finns även tillgängligt för din chef om du vill. Att ha stöd och målstyrning och jobba aktivt tillsammans med sin chef (eller annan person som coach) är viktigt för att omvandla kunskap till beteenden i vardagen.

Läs mer i dokumentet du kan ladda ner här!

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden