Maximera lärandet chef

Går det att maximera lärandet?

Ja visst finns det faktorer som påverkar en persons möjlighet att ta till sig och utveckla kunskap. En utbildning är bara ett startskott till en möjlig beteendeförändring och ökad kompetens. Det är det som händer både före och efter en utbildning som är avgörande för om det blir ett bestående resultat och effekt av en gjord insats.

Detta material ger dig som chef en möjlighet att tillsammans med din metodiskt gå igenom både behov och konkreta målbilder och aktiviteter kring en utvecklingsinsats. Vi skriver i materialet ”utbildning” och hänvisar till ett specifikt tillfälle. Kompetensutveckling kommer dock i många olika former och materialet kan likväl användas för längre processer och olika metodval.

Nya beteenden tar tid och kraft att utveckla

Det tar tid att lära sig göra gamla, invanda saker på ett nytt sätt. Enbart nyvunnen kunskap räcker inte. Eftersom våra gamla beteenden oftast känns lättare och tryggare krävs mer än nyvunnen kunskap för att få till stånd en bestående beteendeförändring. Det krävs både träning, repetition, ork, motivation och återigen träning.  Men framför allt behövs ett stöd och en miljö runt personen som stöttar och möjliggör en utveckling.

Tid för att träna och börja göra på nytt sätt

Nya beteenden går ofta inte lika smidigt som gamla invanda mönster. Det tar helt enkelt tid innan det nya beteendet genererar önskad effekt. Som chef behöver du både ha förståelse för och tålamod med detta. Du behöver troligtvis hjälpa din medarbetare att faktiskt skapa plats i kalendern för träning och repetition och se till att det normala arbetstrycket minskas den första tiden efter utbildningen. Nya vanor och beteenden måste tränas och åter tränas.  Kanske behövs en dag ostört för att ta hand om nya insikter. En fortsättning på hemmaplan som gör att kunskapen internaliseras och görs om till vardagliga beteenden.

Positiv återkoppling

Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är med positiv återkoppling för att förstärka ett beteende. Ju mer man som chef stöttar, coachar och ger god återkoppling på de nya beteenden en medarbetare håller på att träna in efter genomförd utbildning, desto snabbare och bättre resultat kan du förvänta dig. Tänk även på hur gamla beteenden kan styras bort från. Finns ”konsekvenser” i ”systemet” som premierar att göra som man alltid har gjort? Får man beröm och uppskattning för att göra saker fort, även om det är fel eller mindre effektivt?  Finns det inga konsekvenser alls? Det vill säga ingen noterar om man gör vare sig det ena eller det andra? I så fall kommer medarbetaren förmodligen att göra det som är enklast. Vanans makt är stor….

Läs mer i dokumentet som går att ladda ner här!

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden