Mål och tydlighet

Skillnaden mellan en grupp människor och ett team är att ett team har en tydlig gemensam uppgift. Ett tydligt mål. Ju tydligare och för gruppen mer motiverande mål desto mer sannolikt att det också gynnar grupputvecklingen.

En modell för att sätta tydliga mål är modellen SMART. Varje bokstav står för en ingrediens i formuleringen för att säkerställa just tydlighet.

Specifikt – Konkret, begripligt, entydigt

Mätbart – Går att mäta, går att räkna på

Accepterat – Är mentalt accepterat av den det berör

Realistiskt – Är utmanande men realistiskt

Tidssatt – Har en fast mätpunkt (eller flera)  när målet ska vara nått

Det finns en viktig psykologisk aspekt av mål. Ju bättre medarbetarna förstår sina mål, och ju mer man mäter och stämmer av, desto större är sannolikheten att de kommer nå sina mål!

Ju mindre de förstår sina mål, och ju mindre du som chef mäter och stämmer av, desto mer kommer medarbetarna låta sig styras av vad de själva tycker är rätt eller roligt, och/eller att påverkas av andra utomstående, som vill ha sina saker gjorda (för att nå sina mål).

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden