Ledningsgrupp – avdelningskeps eller företagshatt?

Sitter medlemmarna i ledningsgruppen med avdelningskepsen eller företagshatten på?

En effektiv ledningsgrupp skapas genom bra struktur, tydlighet i arbetet och en tydlig och strukturerad dialog. Men det börjar med synsättet.

Vad är ledningsgruppens egentliga uppdrag?

När man tittar på ledningsgrupper kan man identifiera tre nivåer. Nivåer som indikerar hur strategiskt och hur proaktivt man arbetar. De kan benämnas som Helhetsgrupp, Samverkansgrupp och Bollplanksgrupp.

I en Bollplanksgrupp kommer deltagarna in i huvudsak med fokus på den egna avdelningen och verksamheten och vill bolla utmaningar utifrån egna behov. Här finns en ganska låg grad av både proaktivitet och samverkan. Den strategiska höjden där man utgår från hela verksamheten saknas också. Så kallade ”cykelställsfrågor” är vanligt förekommande på agendan.

I en Samverkansgrupp finns mer tankar kring det större ansvaret för helheten och att man fattar gemensamma beslut med god framförhållning. Men man har ändå mycket av sitt fokus i den egna operativa verksamheten och helhetssynen är inte drivande.

När man är på den högsta nivån då är både det övergripande perspektivet och samverkan för att nå de gemensamma målen det som driver gruppen. Man har expertis från sin egen del av verksamheten men övergripande strategier är drivkraften i arbetet och man diskuterar löpande hur avvägningar kan behöva göras för att helheten ska bli bra. Man har en högre strategisk nivå i diskussionerna och styrs inte av operativa ärenden. Man kallar dessa ledningsgrupper för Helhetsgrupp. 

En ledningsgrupp ansvar för den strategiska helheten i en organisation. Ett sätt att skapa struktur är att utgå ifrån följande fem perspektiv i planering och styrning.

 • Kundens perspektiv: Säkerställa att vi gör rätt saker för att fortsätta ha nöjda kunder både nu och framåt. Kvalité, produktutveckling, konkurrenssituation etc.
 • Processperspektivet: Säkerställa att vi får en god produktivitet och lönsamhet genom effektiva processer som minimerar administrativa kostnader och ökar samverkan.
 • Ekonomi/finansiellt perspektiv: Säkerställa avkastning och lönsamhet och nå uppsatta nyckeltal.
 • Medarbetarens perspektiv: Säkerställa att vi har medarbetare med rätt kompetens. Behålla och attrahera rätt medarbetare.
 • Utvecklingsperspektivet: Säkerställa att vi förutser framtida behov och möjligheter. Välja nivå av innovation.

Några framgångsfaktorer för lyckat ledningsgruppsarbete.

 • Ett tydligt uppdrag– Verksamhetsplanen är omgjord till ett strategiskt arbetsdokument och en grund i varje möte.
 • En tydlig agenda som är överenskommen gemensamt och som utgår ifrån uppdraget.
 • En tydlig roll – Det är tydligt att man som medlem har ett gemensamt ansvarstagande för hela den verksamhet som gruppen leder. Inte bara sin egen verksamhet.
 • En trygg grupp där medlemmarna stöttar och respekterar varandra och kan vara tydliga och raka i sin kommunikation.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

  Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?

  Vi erbjuder både våra befintliga utbildningar samt skräddarsydda utbildningar – anpassade utifrån era behov. 

  Boka ett förutsättningslöst möte för att se om ett skräddarsytt upplägg kan vara ett bra alternativ för er.

   Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*