Kreativa metoder

En workshop är ett möte med ett tydligt syfte som ofta brukar ha visst inslag av kreativitet och skapande. Något ska göras, skapas eller tänkas fram. Det kan också vara en workshop som syftar till att få fram ett nuläge och en tydlig bild, en handlingsplan eller ett första steg i en längre process eller lösa ett problem. En workshop kan utformas på flera olika sätt och i det följande ges exempel på olika kreativa metoder som kan användas!

Brainstorming: Tekniken bygger på att man under en viss tid försöker få fram så många bra idéer som möjligt. Under den här perioden är det absolut förbjudet för övriga att komma med invändningar eller negativa reaktioner. Hur galna idéerna än är, är de bra i det här steget. En idé leder lätt tanken vidare och så byggs bilden på. Det här är provocerande för gruppen att arbeta länge med, så ta tiden och gör tydliga ”Start” och ”Stop” kommando.

Open space: Tanken med Open Space är att man förlitar sig på att när ingen skapar ett system för möten kommer vi själva att organisera oss, och att respektive person tar ansvar för vad den kan. Inställningen är att ”det som sker, det sker”, det som diskuteras är det som är rätt att diskutera, när det är slut är det slut. På ett Open Spacemöte finns ingen agenda – bara ett tema. Agendan bestäms av de personer som är närvarande och de frågor och ämnen som de vill diskutera i anslutning till temat är de som diskuteras.  Grupperna organiserar sig själva och jobbar i sessioner och resultatet redovisas i slutet.

Cafédiskussion: I cafépedagogiken diskuteras väl formulerade frågor av flera grupper vid olika bord. Maximalt sex personer per bord. Slutsatser ska redovisas på något sätt, t.ex. med hjälp av post-it-lappar eller arbetsdukar. Man kan med fördel rotera deltagare mellan borden för att byta diskussionspartner och få ny energi och påfyllnad i diskussionen.

Dialogen i fokus – “The talking stick”: Att jobba med aktiv dialog är inte alltid helt lätt. Dvs. att verkligen lyssna och respektera det som sägs, inte avbryta eller komma med egna inlägg innan föregående talare har talat till punkt. En metod som man kan använda sig av är ”the talking stick”. Man använder lämpligen en penna som ”talpinne”.

Stående gruppövning: För att skapa energi eller när det är behov av en totalbild i hela gruppen kan man använda sig av en stående gruppövning.

Lekmoment: Att illustrera en poäng med en lek är ett bra sätt för minnet att hänga upp en seriös fakta-del kring en kul övning.

Reflekterande promenad: Att bryta upp en längre workshop med en reflekterande promenad kan vara ett sätt att hitta nya arbetssätt och skapa ny energi under dagen.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

    Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?

    Vi erbjuder både våra befintliga utbildningar samt skräddarsydda utbildningar – anpassade utifrån era behov. 

    Boka ett förutsättningslöst möte för att se om ett skräddarsytt upplägg kan vara ett bra alternativ för er.

      Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*