Konflikthanteringsstilar

All konflikthantering handlar om att både driva det egna intresset och att ta hänsyn till motpartens. Dessa två dimensioner bildar två axlar med högt eller lågt fokus på egna respektive motpartens behov. Beroende på en persons inriktning och beteende i de båda axlarna så skapas fem olika stilar eller inriktningar för konflikthantering. En god konflikthanterare behärskar alla varianter.

 • Kämpande: Är bestämd och vill inte samarbeta– en styrkeorienterad stil. Individen främjar sina egna behov på den andre personens bekostnad. Använder de metoder som verkar passande för att kunna vinna sin egen position, till exempel genom att använda sin förmåga att diskutera, sin maktposition, ekonomiska sanktioner och så vidare.
 • Anpassande: Är obestämd och samarbetande – motsatsen till kämpande. När en individ är anpassande negligerar hon sina egna behov för att tillfredsställa den andre personens; det finns en del av att offra sig själv i denna stil. Anpassande kan visa sig genom osjälvisk generositet, att lyda en annan persons order när man hellre skulle föredra att inte göra det eller att böja sig för en annans åsikt.
 • Kompromissande: Är medelmåttig på både bestämdhet och samarbetande. Målet är att hitta en lämplig och ömsesidig lösning som delvis tillfredsställer båda parter. Det handlar om ett mellanting mellan kämpande och anpassande. Kompromissande ger upp oftare än kämpande men mindre än anpassande. Kompromissande kan betyda att dela på skillnaden, att byta eftergifter eller att snabbt hitta en medelväg.
 • Undvikande: Är obestämd och inte samarbetande – personen avvaktar med att framföra sin egen eller att besvara den andres ståndpunkt och tar inte itu med konflikten. Undvikande kan betyda att diplomatisk undvika en fråga, skjuta fram en frågeställning till en bättre tidpunkt eller helt enkelt att dra sig undan från en hotande situation.
 • Problemlösande: Är både bestämd och samarbetsvänlig. Att problemlösa innebär att arbeta tillsammans med den andre personen för att hitta en lösning som helt tillfredsställer båda personers frågor. Det betyder att gå till botten med ett problem för att kunna identifiera båda individernas underliggande intressen samt att hitta ett alternativ som tillfredsställer bådas behov.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

  Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?

  Vi erbjuder både våra befintliga utbildningar samt skräddarsydda utbildningar – anpassade utifrån era behov. 

  Boka ett förutsättningslöst möte för att se om ett skräddarsytt upplägg kan vara ett bra alternativ för er.

   Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*