Kompetensutveckling under året

Kompetensförsörjningsprocessen ska enligt SIS ha ett antal moment som återkommer i ett antal bestämda intervall och därtill också enligt speciella behov. För att sätta kompetensförsörjningsprocessen i ett perspektiv i en årlig cykel kan följande bild ges:

I ett årligt perspektiv blir startskottet till revision/uppdatering av analys av behoven kopplat till när verksamhetsplanen färdigställs. Här görs ett antal moment för att se på organisat-ionens behov av kompetens under det kommande/de kommande åren (1. Kompetensanalys). Data systematiseras för att kunna inventeras (1. Kompetensanalys). Denna inven-tering görs löpande i samband med utvecklingssamtalen och analyseras och målsätts i snar anslutning till dessa samtal. Här fastställs utvecklingsplaner och utveckling (2. Kompetensplanering) och åtgärder genomförs (3. Genomförande) under året. Inför kommande verksamhetsplan görs en utvärdering av gjorda insatser, en analys av nuläget som ”in-data” till beslut i affärsprocessen (4. Utvärdering). År två fortlöper sedan med en ny analys-fas av kommande behov, planering och genomförande av nya aktiviteter osv. Enligt SIS Standard SS 624070, skall organisationen också skapa förutsättningar för medarbetarnas delaktighet i processen vilket bland annat görs via utvecklingssamtalen.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

    Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?

    Vi erbjuder både våra befintliga utbildningar samt skräddarsydda utbildningar – anpassade utifrån era behov. 

    Boka ett förutsättningslöst möte för att se om ett skräddarsytt upplägg kan vara ett bra alternativ för er.

      Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*