Kommunikationsstilar – DISC

För att bli en duktig ledare är det viktigt både att ha en förståelse för sitt eget beteende och andra människors beteende och kunna anpassa sig till andra. DISC är en teori och ett analysverktyg som är mycket användbart för att förbättra sin förmåga att analysera andra människor utifrån ett kommunikativt perspektiv. På så vis kan man sedan anpassa sin egen kommunikationsstil till mottagaren, med syftet att bättre nå fram med sitt budskap och få till ett bra samarbete.

Analysen grundar sig på William Moulton Marstons forskning kring normala känslor, som främjar organismens överlevnad. Marston identifierade fyra knutpunkter som han betecknade D, I, S och C. De olika beteendetendenserna belyses dessutom med hjälp av färger.

  • Dominans (röd): Människor med mycket rött i sin profil är ofta bra på att lösa problem och antar gärna utmaningar. De tar initiativ, har ett högt tempo, är mål- och resultatinriktade och ofta direkta i sin kommunikation. De kan uppfattas som krävande, kraftfulla, otåliga och envisa. De kan vara något misstänksamma och litar inte nödvändigtvis på andra människor.
  • Influens (gul): Människor med mycket gult i sin profil har en tendens att tro gott om sin omgivning. De är skickliga kommunikatörer, använder ofta humor, vågar ta risker och har fokus på människor och relationer. De kan beskrivas som övertygande, inspirerande och optimistiska, men kan också uppfattas som oprecisa, egocentrerade och dåliga lyssnare.
  • Stabilitet (grön): Människor med mycket grönt i sin profil uppskattar trygghet och arbetar gärna i team. De föredrar att arbeta i ett lugnt tempo och vill helst undvika oplanerade förändringar. De slutför uppgifter, arbetar metodiskt, är lojala, avspända och tålmodiga. Ofta gör de inte sin röst hörd förrän de känner sig trygga i en relation eller blir tillfrågade. De kan vara väldigt envisa när de väl bestämt sig för någonting och de undviker helst konflikter.
  • Compliance (blå): Människor med mycket blått i sin profil är medvetna om regler och bestämmelser. De är noggranna och kvalitetsmedvetna och vill gärna göra rätt från början. De kan beskrivas som försiktiga, logiska och strukturerade. De utgår från fakta och är ofta sakliga och diplomatiska, vilket ofta gör dem till duktiga förhandlare. De kan uppfattas av andra som ändlösa, kritiska och stresskänsliga.

När vi ska kommunicera med människor som tillhör olika kommunikationsstilar finns det tips för hur man bäst når fram till personen beroende på vilken färg personen ha mycket av i sin profil:

  • Rött: uttryck dig kortfattat, gå rakt på sak och undvik småprat. Ha gärna ett tydligt syfte/mål med det du ska säga och påvisa gärna resultatet som det ni diskuterar skall leda till.
  • Gult: ställ några personliga frågor så att personen öppnar upp och känner sig sedd och bekräftad. Uppmuntra gärna den gula personens idéer men se till att det finns en tydlig struktur och det kan vara bra att se till att följa upp ofta.
  • Grönt: investera tid i relationen, hålla ett lugnt och avspänt tempo och skapa trygghet. Var tålmodig och om det skall fattas beslut kan det vara bra att låta det få ta sin tid. Säll gärna frågor för att få fram personens synpunkter och hitta gärna det ni har gemensamt.
  • Blått: håll dig till fakta och sakfrågor. Se till att du har förberett dig, kom i tid och ha alltid en tydlig agenda för mötet. Finns något att förbereda innan så är det bra att ha skickat det i förväg så att personen kan förbereda sig. Ställ gärna frågor som leder framåt så ni undviker att fastna i detaljer.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden