Kommunikation i utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal med fokus på utveckling

Vanligtvis har vi en mall och en tydlig struktur att följa när vi genomför utvecklingssamtal, vilket är en förutsättning för att vi på ett bra sätt ska kunna utvärdera måluppfyllelse, diskutera och identifiera utvecklingsbehov, resonera kring värderingar m.m. Dock medför det formella och att utgå ifrån en mall vissa risker, inte minst den att vi glömmer att utvecklingssamtalet ska vara just ett samtal.

Här följer en användbar checklista som hjälper dig att inte tappa fokus på kommunikationen i ditt nästa utvecklingssamtal.

 • Utgå från att ett samtal ska vara ärligt och tryggt för båda parter. Var inte rädd för tystnad utan ge tid för eftertanke. Samtalet ska vara en dialog, ingen intervju eller ett förhör.
 • Ha ögonkontakt med varandra. Ha tålamod och avbryt inte.
 • När vi möts öga mot öga är orden bara en del av budskapet. Rösten och intonationen och kroppsspråket är ännu större delar och här bör vi vara vaksamma på vilka signaler som sänds. Vi kan med ord säga en sak, men kroppen signalerar en annan.
 • Vi är både sändare och mottagare av budskap. Vi är också samtidigt både sändare och mottagare av brus. Det finns nästan alltid brus som vi måste ta oss igenom när vi kommunicerar. Brus kan vara av många olika slag.
 • En stor del av bruset är det vi kallar psykologiskt. Vi tror att vi i förväg vet vad som kommer att sägas och stänger därför av. Det handlar om kategoriseringar som gör att vi stoppar in människor och budskap i olika fack för att lättare hantera dem. Men genom den här typen av förenklingar kan mycket av budskapet gå förlorat. Ofta resonerar vi utifrån vår egen verklighet och tror att alla andra också ser världen som vi själva gör.
 • Att helt och fullt förstå det som sägs kan vara svårt. Vi tolkar och misstolkar och tror att vi förstår när vi i själva verket inte alls förstår. Att i ett utvecklingssamtal arbeta med frågor som metod ökar möjligheten att lyckas.
 • Hur ser den nuvarande situationen ut?
 • Vad är det som bekymrar dig?
 • Vad hindrar dig från att göra mer?
 • Vad är problemets kärna?
 • Varför tror du det är så?
 • Gäller det alltid, eller bara i vissa situationer?
 • Du säger… Betyder det att…?
 • Om vi gör en lista på alternativ…?
 • Vad skulle du göra om du kunde börja om från början utifrån ett oskrivet blad?
 • Vad ser du själv för möjligheter?

 

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

  Boka ett förutsättningslöst möte

  Vad kul att du vill höra mer om våra tjänster. Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med en bekräftelse på mötestid.

   Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*