Kommunikation i förändring

Aldrig så väl som när en förändring planeras och sätts i gång uppstår en motreaktion. Var det verkligen idag vi skulle förändra? Varför? Är det nödvändigt? Hur går det då med det som var planerat? Hur ska det fungera i praktiken? Invändningarna flödar. Det finns ofta en mental uppförsbacke att ta sig förbi vilket förändringsledare måste vara vaksamma på för att kunna agera på ett bra sätt.

Reaktionsmönster i förändring

  • Den första reaktionen är ”Det gäller inte mig”.
  • När personen kommit förbi den och insett att det nog gäller denna trots allt kommer den andra reaktionen; ”Varför?”. Då behöver vi svar på varför vi skall göra det här, vad är syftet? Vad vill vi uppnå? Annars kommer vi inte vidare. Svaret på ”varför?” måste individen både förstå och acceptera för att kunna gå vidare till nästa steg.
  • Nästa steg är att de som berörs undrar ”Men jag då? Hur drabbar det mig? Vad kommer hända med mig?” Det är oerhört svårt att engagera sig i organisationens framgång och process om man själv inte är trygg i att man förstår hur detta påverkar en själv och sin roll. När de inblandade förstått detta ställer de sig frågan:
  • Hur? Hur ska det här gå till? Hur ska det bli? Hur gör vi? När man kommer till ”hur” kan man börja delta med engagemang. Man kan fortfarande vara kritisk, men det för ju processen framåt. Är man däremot illvillig eller cynisk; ”Och hur ska det gå till har du tänkt dig?” så tyder det på att man nog fortfarande har en del att bearbeta i varför-fasen.
  • Mellan hur och nästa steg så lossnar det på engagemangsfronten. Det märker vi när vi hör frågor av typen ”Om vi gör så här… då kommer vi att få…”

Man kan se detta som en uppförsbacke som man måste uppför, som inte går att få bort men som kan forceras med hjälp av kommunikation och dialog. Ett tålmodigt arbete för att lösa ”Varför?”, ”Men jag då?” och ”Hur?” lönar sig genom att vi när vi når krönet har både välinformerade och engagerade medarbetare på resten av resan som kan och vill bidra till att lösa problem som uppstår på vägen.

Att lyssna till vilka frågor som ställs är ett viktigt verktyg i förändring. Du som förändringsledare kan minska motståndet genom att ge svar på rätt frågor i rätt ordning och snabbt komplettera information och agerande om du hör vilka frågor som ställs i korridorerna.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden