Inlärningstrappan

Varför används modellen?

Inlärningstrappan visar på fyra steg i en inlärningsprocess. Var och en av oss går igenom de här stegen när vi lär oss något nytt. Att bli medveten om de olika stegen gör att det är lättare att acceptera att inlärning kan vara långsam och en delvis obekväm process. Modellen förklarar hur en individ kan få syn på sin omedvetna inkompetens inom ett område för att sedan erövra ny kunskap och succesivt bli mer medveten upp till omedveten kompetensnivå.

 

Varför är modellen bra?

Att förstå var en person befinner sig på vilken kompetensnivå- kan vara bra för chef/handledare i samtal om utveckling eller som lärare/utbildare i gruppvisa förflyttningar och utveckling av kompetens- Är en person omedvetet inkompetens visavi exempelvis medvetet inkompetent behöver samtal och metoder för påbyggnad och dialog vara olika. Vi börjar på olika plats i personens medvetande och även motivationsnivån för utveckling blir helt olik.

 

 

Vad betyder modellen konkret

 1. Omedveten inkompetens

Den första nivån handlar om att vi själva inte är medvetna om att något kan göras bättre eller att vi inte har kunskap eller rätt sätt att göra saker på. Vi är på denna nivån lyckligt ovetandes om att saker kan göras på annat sätt. Här behöver vi få insikter, se exempel, prova och se andra göra något på annat sätt för att kanske komma till insikt, eller få feedback.

 

 1. Medveten inkompetens

På steg två har medvetenhet om att saker kan görs på annat sätt eller att något går att utveckla väckts.  Här finns antingen en stark motivation till utveckling, eller en viss självkritisk hållning där det kan kännas övermäktigt att lära nytt och oförståelse för hur det ska gå till att blir bättre/bra på detta. Här behöver målbild tydliggöras och trygghet byggas i att det är möjligt att nå en annan nivå av kompetens och att få bekräftelse direkt på framsteg som görs.

 

 1. Medveten kompetens

I det tredje steget behöver personen öva den nya färdigheten och experimentera och ta allt fler kliv framåt. Trygghet byggs med nya erfarenheter och feedback och självkänslan och självförtroende växer. I steg tre vet personen hur man gör färdigheten på rätt sätt, men personen behöver tänka och arbeta hårt för att göra det. Det är i det här steget som det brukar ”hända” saker men det kräver en hel det arbete och tålamod.

 

 1. Omedveten kompetens

I det fjärde steget har personen haft så pass mycket praktik kring den nya färdigheten och den nya kunskapen har blivit en “andra natur”. Personen kan utföra färdigheten med enkelhet och utan att tänka på det. personer kommer till omedveten kompetens så glömmer den bort hur mycket arbete den lagt ner för att komma dit. Det är viktigt att komma ihåg ge sig själv beröm för sin utveckling och lärprocess.

Bakgrund till modellen

Inlärningstrappan utvecklades under 1970-talet av Gordon Training International genom sin anställde Noel Burch. Han benämnde modellen som ”Fyra nivåer för att lära sig en ny färdighet”. På engelska kallas den idag “The four stages of competence” eller “The four stages of learning”. Ursprungligen beskrivs inlärning genom fyra steg för att lära varje ny färdighet.

Källor:

Burch, Noel; Gordon, Dr. Thomas (2010). Teacher Effectiveness Training: The Program Proven to Help Teachers Bring Out the Best in Students of All Ages. Crown Archetype

“The Learning Stages” av Mr. Noel Burch, medförfattare Thomas Gordon, Effectiveness Trainingbook, 1974.

https://www.gordontraining.com/thomas-gordon/about-dr-thomas-gordon-1918-2002/

https://www.gordontraining.com/leadership/four-stages-learning-theyre-circle-not-straight-line/

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

  Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?

  Vi erbjuder både våra befintliga utbildningar samt skräddarsydda utbildningar – anpassade utifrån era behov. 

  Boka ett förutsättningslöst möte för att se om ett skräddarsytt upplägg kan vara ett bra alternativ för er.

   Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*