Hur våra instinkter påverkar våra beteenden

 • Den som tror att människan agerar helt logiskt och rationellt i olika situationer kan behöva tänka om. Vi styrs i högsta grad av drivkrafter i det sociala samspelet och våra innersta motivationsfaktorer i att undvika hot och att söka belöning.
 • SCARF är en modell där forskningen inom neurovetenskapen har konstaterat att våra nedärvda rekationsmönster från savannens tider i hög grad påverkar oss än i dag och styr våra beteenden. David Rock står bakom modellen, som bygger på en genomgång han gjort utav de senaste årens forskning inom neurovetenskapen.
 • Modellen ger möjlighet att analysera vad som skapar positiva känslor och motivation hos individer och i tid se och minimera det som skapar motsatsen.

De fem områdena som modellen anger är:

Status – handlar om den upplevda statusen du har i exempelvis en arbetsgrupp och om den överensstämmer med den kompetens du har. Att du har den position som du känner att du vill ha. Till exempel att bli omfrågad som expert, att vara den roliga, eller att vara den som kommer med nya idéer.

Certainty – Förutsägbarhet – handlar om hur pass säker du är på att något kommer inträffa eller inte. Att vi har en trygghet och förutsägbarhet i vår omgivning på den nivå som vi söker den. Här är vi alla olika och några av oss kan känna oss ok med bara en viss del förutsägbarhet- andra känner stor oro och ”hot” för små saker som är osäkert.

Autonomy Självständighet- -handlar om påverkansmöjlighet och självständighet.  Hur mycket kan jag själv påverka och få bestämma. Samma ska här – vissa vill ha stor frihet och andra mindre.

Relatedness – Samhörighet – handlar om relationer – att få känna att vi hör till och få var med i gruppen. En del kan känna sig ”hotade” genom att inte få frågan att få följa med på lunchen, andra har inget behov av att vara med.

Fairness – Rättvisa- slutligen, handlar om upplevd rättvisa eller orättvisa. Den är ytterst subjektiv och vissa kan vara väldigt känsliga för små upplevda orättvisor- andra ser inte samma vikt.

Modellen är tänkt att kunna ge vägledning till när vi får reaktioner som slår till – när vi går över på ”hotsidan” och känner oss utmanade. Det är ofta här vi får mer rigida och mindre fexibla beteenden. Kan vi själva känna igen oss och säkerställa vår trygghet och belöning- att vi är på rätt sida- så kan vi må bättre och prestera bättre. Som ledare kan modellen också ge vägledning till att diskutera saker som kan förbättras och säkerställas så var och en har bra förutsättningar för att må bra på jobbet.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

  Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?

  Vi erbjuder både våra befintliga utbildningar samt skräddarsydda utbildningar – anpassade utifrån era behov. 

  Boka ett förutsättningslöst möte för att se om ett skräddarsytt upplägg kan vara ett bra alternativ för er.

   Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*