Har du högt EQ? Social kompetens?

 • EQ, förkortning för Emotional Quotient, “emotionell kvot” (jfr. IQ, intelligenskvot) är ett mått på en persons förmåga när det gäller att kunna handskas med egna och andras känslor, ha relationer, motivera sig själv och vara empatisk. Benämns även som social kompetens/ social intelligens/kompetens.
 • Social kompetens handlar om en individs förmåga att samspela med andra personer. Att fungera väl i olika sociala situationer och olika sociala grupper handlar om att i balans kunna samverka med andra personer
 • Den första nyckeln i social kompetens är att snabbt kunna skapa en kontakt med andra människor. Snabbheten är givetvis inget självändamål, utan är endast en framgångsfaktor. Den som i ett socialt sammanhang (t ex på en fest) snabbt etablerar relationer eller kontakter kommer helt enkelt “före” andra till relevanta relationer. Snabbhet definieras här i följande komponenter:
 • Skapa intresse hos motparten – bli intressant i dennes ögon
 • Kommunikation utan konflikt – föra dialogen mot samförstånd
 • Skapa förtroende – ge intryck av att andra kan förlita sig på en
 • När vi väl skapat en kontakt gäller det att använda den för ett ömsesidigt utbyte. Vi behöver med andra ord ha förmåga att hålla kommunikationen vid liv, och skapa ett utbyte som ger en fortsättning på den skapade relationen.
 • En socialt kompetent person kan möta andra med öppna ögon och agera tillsammans med dem och hävda sin egen ståndpunkt i olika frågor – men ändå hålla öppet för andra åsikter.
 • Social kompetens kan sammanfattas med följande områden i kommunikationsförmåga:
 • Samarbetsförmåga
 • Förmåga att hantera konflikter
 • Empati – att sätta sig in i andras känslor,
 • Lojalitet
 • Ärlighet
 • Förmåga att inspirera
 • Problemlösningsförmåga
 • Förmåga att möta förändring
 • Att skapa och upprätthålla förtroende

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden