GROW – modell för coaching i olika steg

GROW – modellen är ett verktyg som används inom coachning för att hitta en väg från mål till handling. Betydelsen är som det engelska ordet grow, att växa, vilket här syftar till att få den som blir coachad att utvecklas och utnyttja sin inre potential på ett bättre sätt. Ett coachande samtal mellan den som coachar och den som coachas kan enligt modellen innehålla följande:

  • G – Goal: står för mål. Det kan vara ett övergripande mål, ett delmål, eller en beskrivning av ett önskat läge, en målbild. Det bör även finnas ett mål med varje coachingssamtal. ”Vad är det för frågor eller problem som du skulle vilja jobba med idag? Vad har du för mål med detta samtal? Vilket är ditt övergripande mål med detta? Vad är det du vill uppnå?
  • R – Reality: en beskrivning av verkligenheten och nuläget. Innan ni tillsammans kan utforska hur ni skall nå målet behöver ni få en tydlig bild av nuläget. Här är det viktigt att formulera frågor som ger sakliga svar och använda mer beskrivande än värderande ord. En bra första fråga är: Berätta, hur ser den nuvarande situationen ut?
  • O – Options/Obstacles: Vilka alternativ och hinder finns? Syftet med denna del av samtalet är att hitta möjligheter att kunna gå vidare med. Här är det viktigt att undvika att fastna i hindren utan fokusera på hur personen kan ta sig förbi hindren. Exempel på frågor är: Vilka möjligheter finns? Hur kan du ta dig runt dina hinder? Vilka är fördelarna och nackdelarna med respektive möjlighet? Vilket skulle ge bäst resultat? Vilket tilltalar dig mest?
  • Will/Way forward: Hur ser personens vilja ut och vad blir nästa steg till handling? Här bestämmer ni tillsammans vad det är som ska göras och när. Vad blir ditt konkreta nästa steg? När skall du genomföra detta? Detta steg handlar även om att utvärdera motivation och motstånd. Hur motiverad är du att genomföra detta på en skala från 1–10? Vad skulle du kunna göra för att komma närmare en 10:a?

Uppföljning är viktigt för att nå ett resultat. När ni kommit överens om någon eller några konkreta saker som personen skall göra behöver ni bestämma när och hur det ska följas upp.

Målet är att alla coachingssamtal bör leda till någon typ av resultat, en insikt eller en handling. I slutet av alla samtal bör det summeras vad samtalet har lett till. Det är effektivt att låta medarbetaren göra en sammanfattning och berätta vilka handlingar hen planerar att göra.

Ett tips är att inte krångla till det i början innan GROW strukturen sitter. Det handlar inte om att slaviskt följa modellen, utan om att ha strukturen med sig och sedan följa klientens energi, då blir coachingen mindre stel och ”mer som en dans”.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden