Flippat klassrum – det upp-och-nedvända klassrummet

Varför används modellen?

Flipped Classroom eller “flippat klassrum” är en pedagogisk modell där utbildaren använder digitala verktyg och ger deltagarna möjlighet att nå kunskap och inspiration genom webbaserade genomgångar i stället för traditionella föreläsningar i klassrummet. Grundidén med det flippade klassrummet är att använda mer av den gemensamma tiden till samarbete, problemlösning, diskussion och individuellt stöd istället för faktagenomgångar. Deltagarna blir på det här sättet mer förberedda när de kommer till själva utbildningstillfället i klassrummet. Utbildaren kan ägna mer tid åt fördjupningar och hinner komma längre i lärprocessen.

Vad betyder modellen konkret?

Flippat klassrum beskrivs ibland som det upp-och-nedvända klassrummet. Enkelt uttryckt handlar det om att deltagarna får hemuppgifter som förberedelse till en utbildning, i stället för det omvända. Det mest populära sättet att flippa klassrummet är att låta deltagarna titta på videoföreläsningar. Andra möjligheter är användningen av podcast, blogg, wiki, webbplats, textavsnitt och frågor i onlineformulär.

Varför är modellen bra – vad får den för effekt?

Modellen involverar digitala verktyg som ska vara ett naturligt inslag kopplat till en utbildning. En stor fördel med det flippade klassrummet är att deltagarna kommer mer förberedda till utbildningstillfället och hinner komma djupare i sitt lärande. Utbildningen kan lägga mer fokus på tiden i klassrummet och tiden kan därmed användas på ett effektivare sätt.

Bakgrund till modellen

2007 anses vara året då uttrycket ”Flipped classroom” myntades i USA och pedagogerna Jonathan Bergmann och Aaron Sams brukar räknas som de första ”flipparna”. De har tillsammans skrivit boken ”Flip your Classroom – Reach every student in every class every day”.

Flippat klassrum har blivit en populär undervisningsmodell i Sverige och världen. Flippat klassrum är en tankemodell som handlar om att förbereda deltagarna innan ett utbildningstillfälle för att på så sätt komma djupare i lärandet vid själva utbildningstillfället.

Mer inom ämnet

https://www.youtube.com/watch?v=vONn-vrtRiY

https://support.khanacademy.org/hc/en-us/articles/202483180-What-is-the-history-of-Khan-Academy-

Baker, Daniel (2013) Flipped Classroom – det omvända arbetssättet. Stockholm. Natur & Kultur.

Jon Bergman & Aaron Sams Flip your classroom -reach every student, in every class, every day

Bruun, Sara (2015). Digitala arbetssätt i klassrummet. Gothia Fortbildning.

Karin Brånebäck, Nybörjarguide till flippat klassrum

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

    Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?

    Vi erbjuder både våra befintliga utbildningar samt skräddarsydda utbildningar – anpassade utifrån era behov. 

    Boka ett förutsättningslöst möte för att se om ett skräddarsytt upplägg kan vara ett bra alternativ för er.

      Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*