Det transformerande ledarskapet

Utmärkande för det transformerande ledarskapet är att det har en direkt och bevisad påverkan på både individers och organisationers utveckling samt dess finansiella resultat.

Uppvisar en ledare de tydligt definierande beteendena som finns i modellen utvecklar det såväl individer som organisationen i sig. Enligt modellen nedan, som är hämtad ur Stefan Söderfjälls bok “Ledarskapets 5 utmaningar”, ska en ledare vara en förebild och en visionär, utmana sina kollegor och medarbetare, fokusera på att frigöra handlingskraft, samt uppmuntra. Det är kärnan i det Transformerande ledarskapet.

1) Vara en förebild

Idealiserad påverkan innebär att:

 • Stå för sitt ord – ”walk the talk”
 • Berätta om sina viktigaste värderingar och stå för dem i vått och torrt
 • Fråga andra om deras viktigaste värderingar och söka efter gemensamma värderingar – därefter agera självuppoffrande för dessa gemensamma värderingar
 • Beakta de moraliska konsekvenserna av de beslut som fattas
 • Inte ge sig själv fördelar som andra inte får

2) Skapa gemensamma visioner

Visionära ledare:

 • Talar optimistiskt om framtiden och formulerar tilltalande framtidsvisioner
 • Använder ett kraftfullt och målande språk
 • Uttrycker förtroende för andras möjligheter och förmåga att nå visioner och mål
 • Pratar om det högre syftet med verksamheten, visionerna och målen
 • Knyter individuella mål till organisationens övergripande vision

3) Utmana och ifrågasätta

Ledare som utmanar och ifrågasätter betonar värdet av varje medarbetares intellekt och rationella tänkande och uppmuntrar kontinuerligt till att:

 • Utmanar gamla sätt att göra saker
 • Söker olika perspektiv vid problemlösning
 • Utmanar sådant som tas för givet
 • Ge ledaren och varandra feedback
 • Komma med nya idéer
 • Lägga tid på att brainstorma kreativa idéer och lösningar
 • Försöker ständigt att utveckla nya och bättre sätt att utföra arbetet – i form av många små steg snarare än i enstaka kvantsprång

4) Frigöra handlingskraft

Dessa ledare identifierar vilka hinder som varje individ upplever för att kunna utvecklas och prestera fullt ut och hjälper till att överbrygga dessa:

 • Utgår ifrån att människor har olika behov, förmågor och mål
 • Behandlar andra som individer och inte bara som medlemmar av en grupp eller organisation
 • Lyssnar aktivt till andras idéer och funderingar
 • Hjälper andra att identifiera och utveckla sina styrkor
 • Coachar andra aktivt och regelbundet
 • Stödjer och uppmuntrar personlig utveckling
 • Bryr sig genuint om andra och visar denna omtanke i handling
 • Identifierar hinder som individer upplever i gruppen, organisationen, hos ledaren och hos sig själva och hjälper individerna att överbrygga dessa

5) Uppmuntra och synliggöra

Social och verbal uppmuntran har en positiv effekt på inre motivation varför denna utmaning faller in under det transformerande ledarskapet. Att uppmuntra och synliggöra innebär att:

 • Berömma människor för väl utförda insatser
 • Visar genuin tacksamhet för medarbetarnas engagemang
 • Lägger personlig information på minnet
 • Uppmuntrar individer offentligt
 • Firar tillsammans vid uppnådda mål, lyckade insatser etc.
 • Berättar historier och anekdoter om medarbetare som efterlevt viktiga värderingar

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

  Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?

  Vi erbjuder både våra befintliga utbildningar samt skräddarsydda utbildningar – anpassade utifrån era behov. 

  Boka ett förutsättningslöst möte för att se om ett skräddarsytt upplägg kan vara ett bra alternativ för er.

   Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*