Chefsrollen kopplat till utbildningsinsatser

Som chef eller HR har du säkert många gånger haft medarbetare på kurs. Ibland blir det bra men ibland faller ny kunskap i glömska och blir inte mycket mer än en dagslända. Varför är det så?

Att ta in ny kunskap och sen omsätta det i nya beteenden och praktisk tillämpning är inget som händer av sig självt. Det behövs en god planering och förståelse för de mekanismer som styr vår beteendeutveckling. Här är chefens roll central och vi har en utmaning i att hjälpa våra medarbetare ur gamla vanor och mönster och skapa ett som det heter ”positivt konsekvenssystem” för utveckling. Det vill säga; hitta drivkrafter som hjälper i rätt riktning så vi kommer framåt.

10 tips för dig med medarbetare på kurs

 1. Ha ett konkret möte innan utbildningsinsatsen och diskutera vad den ska leda till. Vilka aktiviteter eller nya beteenden vill ni se som resultat av utbildningen?
 2. Gå igenom var kan dessa observeras eller mätas av? Räcker det med utbildningen för att detta ska hända eller vad behöver ni också planera för efter utbildningen?
 3. Ha en tidsplanering i kalendern efter utbildningen där minst ett möte i tät anslutning till utbildningen finns inplanerat. Här gås målbilden igenom och en vidare planering av aktiviteter och stöd för utveckling läggs in.
 4. Gör i det första mötet innan utbildningen en planering även för aktiv närvaro. Dvs. säkerställ att medarbetaren kan vara på plats både fysiskt och psykiskt och att det går att stänga av telefonen och lämna backupen till andra
 5. Gör en plan för din egen coaching och målstyrning. Kopplat till målbilden. Var närvarande och observera det som ni bestämt som målbilden. Ge feedback och uppmuntran.
 6. Prata i gruppen om den insats som görs. Säkerställ att det finns förståelse hos kollegor för att personen inte bara är borta ett par dagar utan även efteråt är i träning och kan behöva extra tid och utrymme för det
 7. Gör täta avstämningar i möten som bedömer hur nära målbilden ni är och vad som kan behöva byggas på i planen
 8. Tänk på att ge utrymme i planeringen för att även boka av tid efter utbildningen för att läsa kursanteckningar, och implementera nya arbetssätt eller synsätt.
 9. Ge uppmuntran även i motgång. När det inte blev som det var tänkt
 10. Gör en utvärdering och reflektera tillsammans när ni nått målbilden. Vad blev bra i processen? Vad fungerade mindre bra? Vad ska vi göra nästa gång på annat sätt om vi gör om det igen?

Vill du veta mer om lärande strategier kan du gå vår utbildning Strategisk kompetensförsörjning.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

  Boka ett förutsättningslöst möte

  Vad kul att du vill höra mer om våra tjänster. Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med en bekräftelse på mötestid.

   Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*