Café-metodik

Varför används metoden?

Café-metodik/Ö-sittning/ Active Learning Classrom (ALC) möjliggör att deltagare enklare kan diskutera, reflektera, analysera, samarbeta i övningar och uppgifter men också lättare kan lära känna varandra. Metoden bygger på möblering i små öar i ett stort rum där cirkulation i rummet, användning av väggar och rummets möjligheter, och små korta pass med mycket variation. Tanken är att cafémöblering och rotation ska göra att ”alla pratar med alla” och att man just skapar aktiv dialog.

Hur gör du metoden konkret?

 • Bestäm ett eller flera teman att diskutera/förankra
 • Möblera rummet med bord och stolar. 4 – 6 personer vid varje bord.
 • Välj en cafévärd för respektive bord.
 • Borden får utdelat det ämnet de ska prata om.

Kan vara gemensamt för alla bord eller olika för olika bord

 • Deltagarna samtalar under ca 15-20 minuter. Ha gärna ”klotterplank- stora vita papper på bordet för att anteckna det som sägs
 • Bordsvärden ser till att alla får vara med och noterar
 • När tiden är slut, reser sig alla utom bordsvärden.
 • Övriga går till olika bord (bord som man inte tidigare besökt och inte samma bord för att fortsätta dialogen men nya personer)
 • Bordsvärden hälsar välkommen. Värden gör en kort presentation och summering av det som sagts av den förra gruppen. Peka gärna på noteringarna på bordsduken
 • Samtalet fortsätter 15 minuter till.
 • Man gör så många byten man tycker är bra / hinner
 • När övningen är slut redovisar bordsvärden för storgrupp det som kommit fram.
 • Därefter har man en gemensam reflexion kring resultatet.

Varför är modellen bra?

Ö-sittningar är en enkel mötesform där man kring bord stimulerar strukturerade samtal om ett antal identifierade teman. Deltagarna kan rotera mellan olika bord och diskutera olika teman. Det gör att frågorna blir brett belysta och att goda idéerna vaskas fram. Ibland är skrivbara bordsdukar utlagda på borden som det är önskvärt att man ritar och skriver på som ett sätt att förtydliga och argumentera olika diskussionsämnen.

Processen hjälper ”spridning av tankar och idéer”. Samtalen fördjupar kunskapen hos deltagarna genom att man exponeras för nya idéer. Modellen bidrar till fördjupad förståelse av ibland komplexa problem eller frågeställningar. Det går att ha samma frågeställning vid alla bord eller så erbjuder man olika frågeställningar vid borden.

Bakgrund till modellen

En av pionjärerna kring Café-metodik är Juanita Brown, filosofie doktor och ansvarig för Whole Systems Associates och upphovsperson till The World Café. Hon har i sin forskning lyft fram grundläggande principer för att föra “samtal som betyder något” i mindre grupper. Hon menar att det både stärker personliga relationer och människors förmåga att forma framtiden tillsammans.

Källor:

Brown, Juanita; David Isaacs (2005). The World Cafe: Shaping Our Futures Through Conversations That Matter. Berrett-Koehler

https://wind4change.com/world-cafe-juanita-brown-david-isaacs/

https://blogg.forsvarsmakten.se/fmlope/active-learning-classroom/

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden