Att utbilda på distans

Det kan upplevas som att vi befinner oss på olika planeter när vi utbildar på distans. Vi ser inte de omedelbara reaktionerna hos våra deltagare och kan lätt få känslan av att vi pratar rakt ut i tomma intet. Detta gäller naturligtvis även för deltagarna. Därför blir det helt avgörande att tidigt i en utbildning jobba på interaktiviteten.

I all utbildning är det viktigt att motivera deltagarna till att ta eget ansvar för sin utveckling, än viktigare när vi jobbar på distans. Diskutera tidigt vilka utvecklingsområden deltagarna ser att de har och tipsa om modellen ”Att göra annorlunda”. Modellen där vi sätter konkreta mål, bestämmer aktiviteter, tidsätter dem och sen utvärderar huruvida vi nått målen eller inte. Har vi inte nått ända fram ställer vi oss frågan: Vad ska jag göra nästa gång för att lyckas? Svaret leder mot de mest relevanta aktiviteterna att sen ta tag i.

Det finns ett flertal utmaningar med att utbilda på distans. Några är:

 • Hur man ska bygga en relation med deltagarna utan möjlighet till naturligt kallprat?
 • Många utmaningar är av teknisk karaktär: hur ska alla program och plattformar hanteras? Hur gör vi när deltagarna har problem med att komma in eller om någon inte hör ordentligt eller om någon har svårt att läsa dokument i chatten? Osv.
 • Lärande kräver ofta tid för diskussion och reflektion- hur får vi till det på distans?
 • Att kommunicera effektivt är alltid en utmaning och blir inte lättare när vi inte fullt ut kan använda och tolka kroppsspråk.

Fördelar med att utbilda på distans:

 • Det blir lättare att samla många där vi i IRL- sammanhang kan ha geografiska utmaningar och kostnader för resor. Digitalt kan bli mer hållbart!
 • Den avskalade sociala situationen kan innebära ökad trygghet i och med att alla har liknande kommunikativa förutsättningar (eller begränsningar).
 • Som pedagoger blir vi tvingade in i noggrann planering som kanske annars i vanan av att köra i IRL- utbildningar prioriteras ned eller till och med tas bort.
 • Vi får lättare fokus på process över tid i stället för en eller två dagars genomförande – med ett distribuerat lärande följer många fördelar.

Att ta höjd för:

 • I och med kommunikativa, tekniska och pedagogiska utmaningar behöver vi lägga extra mycket tid på att planera och förbereda oss.
 • Vi behöver tid för att lära oss tekniken, öva och kolla att allt fungerar som det ska.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

  Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?

  Vi erbjuder både våra befintliga utbildningar samt skräddarsydda utbildningar – anpassade utifrån era behov. 

  Boka ett förutsättningslöst möte för att se om ett skräddarsytt upplägg kan vara ett bra alternativ för er.

   Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*