Att tänka på för lyckad delegering

 • Den väsentliga innebörden av delegering är att man överlåter rätten att fatta beslut till en annan person. Det innebär att du uttrycker tillit till den andre – alltså ett uttryck för förtroende. 
 • Delegering kan ske både av ansvarsområde och uppgifter. Vid delegering av ansvarsområde ger chefen en medarbetare huvudansvaret för en avgränsad process som ska förvaltas eller utvecklas.
 • Vid delegering av uppgifter ger chefen en medarbetare huvudansvaret för att en viss uppgift utförs. När uppgiften är slutförd återgår allt till som det var innan.
 • Det finns olika grader av delegering. Längst ner på skalan så har medarbetaren inga frihetsgrader och inga befogenheter. Därefter kan hen få demonstrera/bevisa sin kompetens och chefen övervakar och fattar besluten. Överst på skalan har medarbetaren full frihet under fullt ansvar.
 • I båda fallen är det mycket viktigt att chefen är mycket tydligt vad som förväntas i form aktiviteter och slutresultat, dvs. god ”task management”. Lika viktigt är att chefen agerar så att medarbetaren känner sig motiverad inför sin uppgift, dvs. good ”people management”.
 • Kännetecken på en bra delegering är att medarbetaren kvitterar att hen har förstått uppgiften och inte har några fler frågor, kan påbörja arbetet inom kort, gör rätt och är motiverad inför uppgiften! Vid avstämningar upptäcks inga missförstånd och ingen osäkerhet, och resultatet är det förväntade. Chefen känner sig trygg och behöver inte utöva ”micromanagement” och gå in och styra och korrigera.
 • Chefen ska vara en garant för sina medarbetares framgång! Detta är en mycket god regel! Om medarbetaren blir framgångsrik skapar det motivation för utveckling och framtida prestationer. Och om chefens medarbetare blir framgångsrika, så kommer ju även gruppen, och därmed chefen, att bli framgångsrik.
 • Chefen delegerar endast sådana uppgifter som medarbetaren har förutsättningar att klara av, fysiskt/mentalt och ser till att medarbetaren får lämplig utbildning/instruktion/träning vid behov.
 • Chefens uppgift är att se till att det finns en bra balans mellan ansvar (mål, vilket resultat som skall uppnås) och befogenheter (medel; resurser, pengar, personal, tid).
 • Chefen är vaksam på hur arbetet utvecklar sig, ger konstruktiv och uppmuntrande feedback samt ger stöd vid behov.
 • Undvik ”korridors-delegering”, dvs. att överlämna en uppgift snabbt i korridoren. Bra delegering kräver förberedelse och noggrannhet.
 • Utgå gärna från dessa nyckelord vid delegering: Vad, Vem, Vilket mål, Varför, Hur, När, Uppföljning.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden