Att tänka på för lyckad delegering

Att delegera till andra är ett viktigt chefs- och ledarverktyg där du frigör din tid, men framför allt med klok delegering får andra att växa och ta ansvar. Men då måste delegeringen göras med tydlighet och med rätt syfte. Att delegera arbetsuppgifter med otydlig information och sen lämna ansvaret till någon annan är att abdikera, inte delegera.

Vad är delegering?

Det finns olika grader av delegering. Men huvudprincipen är att ansvar och befogenheter måste balansera.

 • Mycket ansvar – mycket befogenheter att agera.
 • Fullt ansvar – fulla befogenheter behöver finnas.

Ofta när saker överlämnas eller delegeras så finns ett visst mått av otydlighet. Nedan är en modell för tydlig och lyckad delegering där du kan förvänta dig ett resultat och där mottagaren har bra förutsättningar att lyckas.

7 steg för en lyckad delegering

Vad?

Vad är det som ska delegeras. Beskriv uppgiften och tydliga avgränsningar. ”Det här handlar det om – men inte det här”.

Vem?

Vem är det som ska utföra uppgiften. Är det bara personen som du delegerar till, eller krävs andra personer och resurser för att utföra uppgiften?

Vilket mål?

Vad är målbilden? När är arbetet klart? Vid vilken kvalitet är det resultatet godkänt?

Varför?

Varför ska uppgiften utföras och vad innebär det för personen? Beskriv så tydligt som möjligt för att sätta uppgiften/arbetet i ett sammanhang och vad det innebär.

Hur?

Finns det ett tydligt sätt att utföra arbetet på som du vill ska följas eller är det upp till personen själv att räkna ut/bedöma och agera på det som ska göras?

När?

När ska arbetet vara klart? Sätt en tydlig deadline.

Uppföljning?

Hur följer du upp både uppgiften och utvecklingen? Bestäm tillsammans och med tydlighet hur och när uppföljning görs.

 

Vad betyder delegering?

Det betyder ordagrant:

 • [-ge_:-, jämför delegation]
 • Skicka som ombud eller fullmäktig;
  överlämna (ärende) för handläggning;
  överlåta (rätten att besluta); förordna

(Bonniers stora lexikon)

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

  Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?

  Vi erbjuder både våra befintliga utbildningar samt skräddarsydda utbildningar – anpassade utifrån era behov. 

  Boka ett förutsättningslöst möte för att se om ett skräddarsytt upplägg kan vara ett bra alternativ för er.

   Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*