Att sätta mål som engagerar

Att sätta mål som engagerar dina medarbetare är inte det lättaste. Ofta är det svårt både för teamet och den enskilda medarbetaren att se hur de individuella målen hänger ihop med helheten och frågan varför, blir ofta svår att besvara.

För att skapa engagemang behövs fyra komponenter som alla samverkar (ref Daniel Pink).

Dessa är:

 1. Inkludering – Medarbetaren känner en tillhörighet till gruppen/företaget, i detta fall till målet i sig
 2. Utveckling – Medarbetaren upplever och får, utveckling i sitt arbete genom att arbeta mot målet
 3. Autonomi – Medarbetaren har möjlighet att styra sitt eget arbete
 4. Syfte (eller Purpose på engelska) – Medarbetaren upplever att det finns ett större syfte med arbetet, att vad hen gör faktiskt har betydelse för någon annan.

Om du tar hänsyn till de fyra ovanstående pusselbitarna när du sätter mål, kommer dessa få större genomslagskraft genom högre engagemang och större vilja att lyckas.

 

Ett sätt att få med alla pusselbitar när man sätter mål är att följa nedanstående 5 steg:

 

 1. Fundera tillsammans kring frågan “Vart är vi på väg?”. I detta första steg arbetar ni med att skapa samsyn kring vilka mål ni har/bör ha, varför och hur det bidrar till helheten, dvs hur hänger det ihop med företagets övergripande strategier och mål? Se till att alla kommer till tals och får ge sin syn, risken är annars att ni har helt olika uppfattning om vilka mål ni har och varför de är viktiga. När ni upplever att ni har formulerat era mål, ställ er frågan ’Varför?’ minst tre gånger för att säkerställa att syftet med målet är klart.
 2. Ställ er sedan frågan “Hur ska vi nå dit?” – Utan att begränsa er till vem gör vad och vilka resurser som finns, ta fram gemensamma aktiviteter som strävar mot målet/målen. Bra metod här är att använda post-it lappar, digitala workshop verktyg eller liknande för att fånga allas förslag och idéer.

När idéerna är uttömda, då kan ni börja kategorisera, värdera och välja ut de aktiviteter som är mest lämpliga att genomföra. Tänk på att aktiviteter som ligger nära i tid är enklast att få genomförda, medan sånt som ligger längre fram i tiden tenderar att skjutas upp. Se till att tidsätta aktiviteterna och se inte detta steg som en engångsaktivitet, utan något ni kan och bör återbesöka kontinuerligt.

 1. Fördela ansvar – Det är viktigt att ni distribuerar ansvaret för de aktiviteter som ni kommit överens om i steg 2. Även om det är fler som blir inblandande i genomförandet är det bäst att ha en ytterst ansvarig (se till att det inte blir chefen, då förloras stor del av engagemanget för uppgiften).
 2. Hur följer ni upp? – Kom gemensamt överens om hur mål och aktiviteter ska följas upp. Utnyttja allas kompetenser i uppföljning och se till att ni lär av varandra. Diskutera också vilka beteenden ni önskar ha i teamet när ni genomför aktiviteter och uppföljning. Vad är OK och inte OK att göra? Vilken kultur vill vi bygga i vårt team?
 3. Genomför, utvärdera och justera – När punkt 1-4 är gjort är det bara att sätta igång. Men glöm inte att utvärdera, både aktiviteter men också målen. Världen är föränderlig och därför kommer också era mål och aktiviteter att vara det. Det blir därför viktigt att ni under resans gång är beredda att justera mål och aktiviteter.

Det låter kanske enkelt och det är det också. Det svåra är att hitta tid till att prioritera och genomföra alla steg, utan att slarva över något. Men gör ni det ordentligt så kommer vinsten bli stor. För vem vill inte ha mål som engagerar medarbetare?

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

  Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?

  Vi erbjuder både våra befintliga utbildningar samt skräddarsydda utbildningar – anpassade utifrån era behov. 

  Boka ett förutsättningslöst möte för att se om ett skräddarsytt upplägg kan vara ett bra alternativ för er.

   Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*