70:20:10 – En modell för lärande och utveckling

Varför används modellen?

70:20:10 är en modell för lärande som används för att utveckla kompetens inom organisationer och företag. Ofta lägger företag stora resurser på att kompetensutveckla och lika ofta ställs frågan om hur effektiv kompetensutvecklingen egentligen är. 70:20:10 är en modell som många organisationer och företag praktiserar för att arbeta med en tydlig struktur för utvecklingsstrategier. Många företag och organisationer använder modellen för att exemplifiera hur 70:20:10 modellen kan beskriva företagets möjligheter till personalutveckling.

 • 70 procent av lärandet kommer från erfarenhet, experiment och reflektion
 • 20 procent kommer från att (sam)arbeta med andra
 • 10 procent kommer från formella utbildningar och kurser

Vad betyder modellen konkret?

70:20:10 är en vedertagen modell för lärande och utveckling. Modellen beskriver tre olika former där kompetensutveckling sker.  Styrda aktiviteter – ex kurser, Socialt lärande- interaktion med andra och erfarenhetsbaserat lärande – praktisk träning när vi arbetar.  Det som man säger är att det styrda lärandet är den mindre delen av vår kompetensutveckling- ca 10 %, och socialt lärande dubbelt så mycket, ca 20% och det dagliga arbetet -erfarenhetsbaserat lärande står för ca 70% av vår kompetensutveckling.

Varför är modellen bra – vad får den för effekt?

Enligt 70:20:10-modellen lär vi oss alltså till största delen genom praktisk inlärning i det vardagliga arbetet på arbetsplatsen och en hel del även i interaktion  med andra.

Genom att använda modellsynsättet så kan vi bredda synen på kompetensutveckling och även utveckla fler metoder som gör att vi ytterligare stärker de 90% som är den stora delen av vårt lärande. Och med det synsättet tydligt i tex även utvecklingssamtal kommer utvecklingsplaner att ha en bredare flora av aktiviteter och medvetandegöra utveckling i många former. Därtill är metoder för 70-20 lärande ofta mindre kostsamt och kanske helt gratis.

70:20:10 modellen – konkreta metoder

Metoder för lärande 10 – Strukturerat lärande

Här finns såväl webbinarier som klassrumsutbildningar, poddar, e-kurser  och andra aktiviteter som planeras in- själv eller tillsammans med andra.

Metoder för lärande 20 – Socialt lärande

Här finns många möjligheter att skapa nätverk, erfarenhetsträffar och att bygga in feedback i kulturen för att aktivt återkoppla till varandra. Kanske bygga in feedback som en sista punkt på mötesagendan för att just ge feedback eller återkoppla till varandra.

Metoder för lärande 70 – Erfarenhetsbaserat lärande

Här finns ofta behov av att stärka upp metoder för reflektion och att ”se” det lärandet som sker varje dag. Kanske sluta varje dag med fem minuters reflektion. Att prata med någon annan kollega/chef varje vecka om lärdomar. Att lyfta fram problemställningar och misstag och prata om det. Att arbeta med tydlig mål i dagligt lärande och utmaningar för aktiv problemlösning.

Bakgrund till modellen

70:20:10 har sitt ursprung från USA där tre forskare, Morgan McCall, Michael Lombardo och Robert Eichinger jobbade. De arbetade för den ideella organisationen Center for Creative Leadership i Greensboro, NC. Forskarna studerade hur framgångsrika chefer arbetade med kompetensutveckling på sina företag och utifrån resultaten från deras observationer utvecklade de modellen 70:20:10. De tre forskarna konstaterade att cheferna svarade att 70 procent av kunskapen inhämtades från ”praktiken” alltså arbetsplatsen. 20 procent av kunskapandet skedde i interaktionen med andra  och 10 procent av lärandet skedde via mer traditionell utbildning – styrda aktiviteter.
Modellen är inte forskningsbaserat säkerställd då den bara fokuserade ca 400 chefer, men den har blivit vedertagen som modell för att se perspektivet av att bredda lärandet och synen på kompetensutveckling- oavsett de exakta siffrorna.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

  Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?

  Vi erbjuder både våra befintliga utbildningar samt skräddarsydda utbildningar – anpassade utifrån era behov. 

  Boka ett förutsättningslöst möte för att se om ett skräddarsytt upplägg kan vara ett bra alternativ för er.

   Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*