Välkommen till Vattenfalls landningssida hos Advantum Kompetens

Advantum Kompetens har avtal med Vattenfall gällande öppna utbildningar, företagsinterna utbildningar, anpassade insatser, konsulttjänster och e-learning.

På varje flik ovan kan du läsa mer om de olika ämnesområden utbildningar som avtalet gäller.
Prisbilden för olika typer av insatser hittar du nedan.

Öppna utbildningar

Vattenfall erhåller 20% rabatt på Advantum Kompetens fasta utbildningstillfällen på 1 -3 dagar. Där träffar du deltagare från andra organisationer och tränar utifrån en generell behovsbild på aktuellt område.

Avseende längre utbildningar/Internatutbildningar, som tex THE, erbjuder vi 5% rabatt.

För information om innehåll och ordinarie pris hänvisar vi till vår hemsida.

I flera av våra öppna utbildningar ingår även en e-learning i 3 månader.

Företagsinterna utbildningar

Motsvarande utbildningar som i vårt öppna program kan vi också erbjuda för grupper företagsinternt på Vattenfall. Vi utgår då från upplägget i den öppna utbildningen och ”viktar om” de olika innehållsdelarna utifrån era specifika behov. Med viktning avses att vi inom ramen för utbildningens innehåll och upplägg kan fokusera mer eller mindre på olika saker utifrån dina behov och önskemål. För dessa mindre viktningar tillkommer ingen kostnad för projekttid.

Max antal deltagare: 16 st.
Vattenfallpris per dag: 22 400kr exkl. moms (ord pris 29 000kr)
Kursmaterial ingår kostnadsfritt för Vattenfall

Företagsanpassade utbildningar

Dessa utbildningar utvecklas utifrån era specifika krav och behov som inte möts av vårt öppna utbud. Detta kan t.ex. innebära:

 • Utveckling av verksamhetsrelevanta case och övningar
 • Annan omfattning och/eller innehåll
 • Anpassning till era specifika policys, värderingar eller nyckelbeteenden
 • Andra kombinationer av ämnesområden än de som föreligger i våra öppna program

Genomförande sker till samma priser som ovan.

Företagsanpassade utbildningar offereras separat. Projekttid för förstudie, analysarbete, framtagande av specifikt material, förberedelsetid offereras per timme: 1 600 kr exkl. moms (ord pris 2 000 kr per timme).

E-learning

kompetens_express_webbGenom vårt dotterbolag Kompetens Express kan du köpa e-learningutbildningar med fokus på kommunikation, ledarskap och effektivitet. Du har tillgång till utbildningen i 3 månader.

Information runt e-learning återfinns under ämnesrelevant flik.

Vattenfallpris per e-learningutbildning och licens: 20% rabatt på ordinarie pris

 

Konsulttjänster kring kompetensfrågor

Mycket av vår verksamhet gör vi inom ramen för konsultativa tjänster. Vi agerar stöd och bollplank åt chefer och HR-ansvariga i olika kompetensrelaterade frågor. Detta kan du läsa mer om under fliken Konsulttjänster.

Vattenfallpris på konsulttjänster: 1 600kr/timme exkl. moms (ord pris 2200/timme) minimum 4 timmar.

Beställning

För att din beställning av utbildning hos oss skall vara bindande och genomföras krävs att beställaren fyller i Vattenfalls interna beställningsunderlag som finns på Vattenfalls utbildningsportal.

Beställning av kurs görs genom att du fyller i ett beställningsformulär på webben då du är uppkopplad på Vattenfalls Intranät. Du finner formuläret och rutiner på följande adress: https://intranet.vattenfall.com/sv/my-workplace/training-and-development/training/kurskatalog/bestall-oppen-kurs/.

När du har fyllt i beställningsblanketten så skickas beställningen per automatik.

Support och rådgivning

Du är varmt välkommen att kontakta oss för stöd och råd utifrån dina behov.

För rådgivning runt våra företagsinterna
utbildningar, anpassade insatser och
konsulttjänster kontaktar du

Katarina Stehager

070-861 64 42
E-post

För rådgivning och offert gällande
öppna utbildningar kontaktar du

Ulrika Eklund

073-341 40 46
E-post

Kort om Advantum Kompetens AB
Advantum Kompetens startade år 2000 och har utvecklats till att idag vara ett rikstäckande företag. Vi har öppna utbildningar i Stockholm, Göteborg och Malmö och genomför företagsintern utbildning över hela Sverige

Du når oss även på:

Stockholm 08-410 40 650 

info@advantumkompetens.se

Information om utbildningar inom Ledarutveckling

Här hittar du utbildningar som ger dig stöd för olika utmaningar och funktioner som du har i rollen som ledare. Följ länkarna för information om innehåll och pris.

Om du vill ha stöd i att ringa in ditt behov och nuläge för att lättare välja rätt utbildning är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi till.

Om ni är sex eller fler med samma behov är det mer förmånligt för er att genomföra utbildningarna nedan företagsinternt. Vid företagsinterna insatser kan vi anpassa oss till era specifika behov, förutsättningar och önskemål som t.ex. skapa ett upplägg inom Förändringsledning utifrån ADKAR.

För blivande eller relativt nya chefer

För dig som är ledare utan att vara chef

För dig som leder andra chefer

För dig som vill fördjupa dig inom något specifikt område

För dig som vill ta ett grepp om ledarrollen utifrån ett annat perspektiv

Om ni är 5 eller fler personer med samma behov så är det mer kostnadseffektivt att titta på ett företagsinternt upplägg.

Information om utbildningar inom HR

Här hittar du våra utbildningar som riktar sig främst till dig som arbetar med kompetensfrågor. Följ länkarna för information om innehåll och pris.

Om du vill ha stöd i att ringa in ditt behov och nuläge för att lättare välja rätt utbildning är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi till.

Om ni är 5 eller fler personer med samma behov så är det mer kostnadseffektivt att titta på ett företagsinternt upplägg.

Information om utbildningar inom Pedagogik

Här hittar du våra utbildningar som riktar sig främst till dig som har arbetsuppgifter som syftar till att samla in kunskap, skapa utbyte för utveckling eller överföra kunskap från dig till andra.

Det kan vara i rollen som utbildare, projektledare, rådgivare, instruktör, konsult o.s.v.

Följ länkarna för information om innehåll och pris.

Om du vill ha stöd i att ringa in ditt behov och nuläge för att lättare välja rätt utbildning är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi till.

Om ni är 5 eller fler personer med samma behov så är det mer kostnadseffektivt att titta på ett företagsinternt upplägg.

Information om utbildningar inom Kommunikation

Här hittar du utbildningar för dig som vill bli bättre på att kommunicera på ett sätt så att du når fram bättre till andra. Det kan handa om vanliga samtal eller i presentationssituationer.

Om ni är 5 eller fler personer med samma behov så är det mer kostnadseffektivt att titta på ett företagsinternt upplägg.

Information om utbildningar inom Individutveckling

Här hittar du utbildningar som ger både ledare och medarbetare verktyg för att arbeta effektivare och påverka sin egen situation till det positiva.

Om ni är 5 eller fler personer med samma behov så är det mer kostnadseffektivt att titta på ett företagsinternt upplägg.

Information om konsulttjänster kring kompetensfrågor

Vi erbjuder även konsultativa tjänster. Vi agerar stöd och bollplank åt chefer och HR-ansvariga i olika kompetensfrågor. Det kan innebära att vi processleder workshops eller coachar runt synsätt, arbetssätt och metod gällande t.ex:

 • Kompetenspolicys
 • Kompetensprofiler
 • Chefens roll som kompetensutvecklare
 • Pedagogisk plattform
 • Kompetenskartläggning
 • Behovsanalys gällande kompetensutveckling
 • Strukturer för LMS och andra kompetensplattformer
 • HR-transformationer
 • m.m.

Du är varmt välkommen att höra av dig om du sitter med en utmaning runt dessa områden som du undrar om vi kan hjälpa dig med.

INFORMATION OM VÅRA E-LEARNINGPRODUKTIONER

Advantum Kompetens dotterbolag Kompetens Express igår i erbjudandet inom ramen för vårt ramavtal med Vattenfall. Vi  kan där med erbjuda e-learnings med konkreta tips och verktyg inom tex:

 • Arbetsmiljö – chefens ansvar
 • Att handleda och utveckla andra
 • Att leda i förändring
 • Att leda och arbeta på distans
 • Coachande ledarskap
 • Digitala chefsskolan
 • Effektivt lärande
 • Effektiva möten
 • Feedback
 • Ledarskap i utmanande tider
 • Lönesamtal
 • Målstyrning
 • Personlig effektivitet
 • Presentationsteknik
 • Utvecklingssamtal

För att se hela vårt utbud och titta på demos hänvisar vi till Kompetens Express hemsida.

Vattenfall har 20 procent rabatt vid köp av enstaka licenser av någon av våra produktioner.

Vid köp av större volymer är det mer kostnadseffektivt för er att köpa loss en produktion till ert koncerngemensamma LMS. Detta offereras separat och prisbilden är beroende av en gemensam bedömning av antalet potentiella användare och produktens livslängd.

Då ett sådant köp innebär att produkten blir tillgänglig för alla affärsområden inom Vattenfall är det bra om ni stämmer av med den person på Vattenfall centralt som har överblick över olika behov i olika affärsområden. Ni kan då göra investeringen tillsammans med de Affärsområden som också kommer att ha nytta av den.

Utbildning: Ledarskap för team och arbetsledare

Vad var ditt syfte med att gå utbildningen?
Utveckla min roll som områdesledare inom Clabs beredskapsorganisation.

Vad tyckte du var särskilt bra med utbildningen?
Interaktiva utbildningsdelen (e- learing och handledarens pedagogiska färdigheter med Håkan Björnqvist.

Vad kommer du framför allt att göra annorlunda som ett resultat efter utbildningen?
Har en mer positiv inställning än tidigare.

Hur skulle du beskriva utbildningen för någon som funderar på att gå den?
Mycket givande och otroligt lärande samt att kommer till självinsikt hur man själv är som person och man ska bemöta och förstå sina kollegor.

Varför valde du just Advantum Kompetens?
Den fanns i SKBs kursutbud.

Thomas Karlsson
ABH- ingenjör
SKB / Clab

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

  Få bok på köpet

  Bokar du en öppen ledarskapsutbildning under april eller maj 2022 får du den digitala boken Chefens 42 Samtal på köpet. En uppskattad handbok för chefens alla olika typer av samtal.