Riksgälden

Välkommen till Advantum Kompetens!

Nedan hittar du som chef och medarbetare på Riksgälden information om de öppna utbildningar som vi på Advantum Kompetens erbjuder er. Vårt mål är att erbjuda chefs- och ledarskapsutbildningar samt medarbetarutveckling som stödjer er i den fortsatta utvecklingen av ett tillitsbaserat ledarskap, styrning och arbetssätt.

Vi arbetar för att våra utbildningar ska skapa bestående resultat i din vardag och syftar till att hjälpa dig att bli bättre på att hantera olika situationer i ditt arbetsliv och människor omkring dig.

Vi kan erbjuda träning fysiskt på plats i våra utbildningslokaler alternativt deltagande on-line. Vi erbjuder också e-learning utbildningar inom ett antal ämnesområden som är relevanta för dig i din roll.

Utvecklingstrappor

För att lyckas i din roll som chef eller medarbetare, behöver du få rätt utveckling för att stänga identifierade kompetensgap. Enligt forskning sker cirka 70 procent av vår kompetensutveckling i det dagliga arbetet, 20 procent sker i reflektion och genom kontakt med och feedback från kollegor och chefer. De sista 10 procenten är kompetensutveckling i mer styrd form. Detta kan naturligtvis skifta beroende på situation men är enligt forskning något att utgå ifrån.

Vi har byggt utvecklingstrappor för att möta ditt behov och var i din utveckling du befinner dig. Du har genomfört en kompetensanalys i samband med din mål- och utvecklingsdialog och därigenom identifierat vilka specifika kompetensgap du behöver stänga. Analysen finner du i anvisningar för Mål- och utvecklingsdialog avseende chefer alternativt medarbetare på GäldNet/Min Anställning/ Kompetens-utveckling/Medarbetarsamtal. Diskutera med din närmaste chef hur ditt behov av kompetensutveckling ser ut.

Nedan har du det utbud som Advantum Kompetens erbjuder Riksgäldens chefer och medarbetare. Om du klickar på ämnena ovan får du dels mer information om vår verksamhet samt övriga öppna utbildningar.

Alla bokningar ska stämmas av med Noelle Moe, Chef Strategisk utveckling. Detta för att stämma av utvecklingsbehov och samordning av dessa, samt kostnader. Merparten av utbildningskostnader för öppna program tas på er egen budget (avdelning/enhet). De flesta utbildningar kostar 4 700 kr/dag och e-learning där det krävs minst 10 personer som deltar, kostar 1 295 kr/person. En del av ledarskapsprogrammen är dyrare.

Tips är att genomföra ett e-learningsprogram som en teamutvecklingsaktivitet för en grupp med minst 10 personer t ex Feedback och Feedbackkultur.

Chef-/Ledarutveckling

Ny som chef:

 1. Självledarskap (2 dgr)
 2. Ledarskap I (3 dgr)
 3. Arbetsmiljö för chefer (2 dgr)

Förstärk ledarskapet – påbyggnad:

 1. Målstyrning (1 dag)
 2. Konflikthantering (2 dgr)
 3. Svåra samtal, träningsläger (1 dag)
 4. Leda på distans (1 dag)
 5. Transformerande ledarskap (2 dgr, ingår i digitala chefsskolan)

Leda andra chefer alt. verkar på exekutiv nivå:

 1. Leda chefer och ledningsgrupp (2 dgr)
 2. Ledarprogrammet (9 dgr, ingår digitala chefsskolan)

E-learning utbildningar:

Medarbetarutveckling

Utbildningar – leda sig själv:

 1. Självledarskap (2 dgr)
 2. Effektiv kommunikation (2 dgr)
 3. Personlig effektivitet (1 dag)

Utbildningar – Kommunikation/Pedagogik:

 1. Presentationsteknik 1 – Grund (2 dgr)
 2. Praktisk pedagogik (2 dgr)
 3. Att leda och facilitera workshops (2 dgr)

Påbyggnadsutbildningar:

 1. Presentationsteknik 2 – Avancerad (2 dgr)
 2. Att utbilda på distans (1 dag)
 3. Digital presentationsteknik (1 dag)

E-learning utbildningar:

Kontaktuppgifter

För stöd och mer information samt avstämning kring bokningar av utbildningar, vänligen kontakta Noelle Moe som samordnar kompetensutvecklingsinsatser för Riksgälden.

Noelle Moe (noelle.moe@riksgalden.se)
Chef Strategisk utveckling, Styrning och verksamhetsstöd
Mobil 070 206 13 47

Riksgälden
Besöksadress:
Olof Palmes gata 17
103 74 Stockholm
www.riksgalden.se

Om Advantum Kompetens

Advantum Kompetens startade år 2000 och har utvecklats till att idag vara ett rikstäckande företag. Vi har öppna utbildningar i Stockholm, Göteborg och Malmö och genomför företagsintern utbildning över hela Sverige

Du når oss på telefon 08-410 40 650 eller mailar till: info@advantumkompetens.se

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

  Få bok på köpet

  Bokar du en öppen ledarskapsutbildning under april eller maj 2022 får du den digitala boken Chefens 42 Samtal på köpet. En uppskattad handbok för chefens alla olika typer av samtal.