Playtech BGT Sports

Välkommen till vårt ledarskapsprogram i samarbete med Advantum Kompetens! / Welcome to our leadership program in cooperation with Advantum Kompetens!

The following info will be in Swedish (English version will come soon)

Här hittar du mer information om vårt ledarskapsprogram och de moduler som ingår i utvecklingstrappan.

Advantum Kompetens erbjuder oss skräddarsydda kurser då tanken är att ni gemensamt ska kunna gå de olika utvecklingsstegen. De öppna kurserna beskriver innehållet som gäller för enskilda deltagare. I våra grupputbildningar är dock programmet anpassat och ges på engelska.

Utvecklingstrappa

För att lyckas som chef eller ledare inom Playtech behöver du få rätt ledarkompetens och verktyg i din verktygslåda för att kunna hantera det dagliga arbetet. I genomsnitt sker 70% av vår kompetensutveckling i det dagliga arbetet, 20% sker i reflektion och genom kontakt med och feedback från kollegor och chefer. De sista 10% är kompetensutveckling i mer styrd form, vi har därför byggt en utvecklingstrappa. Diskutera med din närmaste chef och HR i samband med 1to1 hur ditt behov av kompetensutveckling ser ut.

Steg 1 – görs/bokas individuellt hos Advantum (för aktuella datum klicka på utbildnings-länken)
Ledarskap I – Ny som chef (3 dgr)

Steg 2 – är företagsanpassad (för datum, prata med din chef/HR)
Ledarskap 2 – Effektiva team (2 dgr)

Steg 3 – är företagsanpassad (för datum, prata med din chef/HR)
Ledarskap 3 – Coachande ledarskap (2dgr)

Steg 4 – görs/bokas individuellt hos Advantum (för aktuella datum klicka på utbildnings-länken)
Ledarskap 4 – Utvecklande ledarskap (3+1 dgr)

Utöver de moduler som ingår i ledarskapsprogrammet kan Advantum Kompetens erbjuda rabatt på övriga öppna utbildningar, klicka på ämnena nedan för mer information.

Priser för dig som kompetenspartner

Du har 10 % rabatt på ordinarie pris på våra öppna utbildningar

Vid bokning kommer du se vårt ordinarie pris, ange rabattkod kompetenspartner2 så får du automatiskt rätt avtalspris.

Våra öppna utbildningar ger dig insikter och konkreta verktyg runt:

Om du har svårt att formulera dina utmaningar och ringa in vad det är du behöver få stöd i för att enklare hantera ditt arbetsliv eller reda ut vilken av våra utbildningar som kommer att ge dig det du behöver så kan det vara bra att ta hjälp av vårt verktyg Ledaranlysen™.

Alla priser angivs exkl. moms. Priset inkluderar kaffe, lunch och kursmaterial, samt en timmes fri support efter avslutad utbildning, giltig sex månader.

Du har 5 % rabatt på ordinarie pris på internatutbildningarna UGL & THE (ej på logi)

Skräddarsydda program

Är ni flera från en och samma enhet/avdelning som har samma behov av utveckling?

Är ni en grupp på fem personer eller fler lönar det sig ofta att göra skräddarsydda program för utveckling. Ett eget program möjliggör även att anpassa innehållet till den egna verksamheten. Vi gör skräddarsydda och företagsinterna program över hela Sverige och Norden och kommer gärna till din arbetsplats.

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att diskutera dina utmaningar eller få vägledning gällande våra utbildningar.

Rebecca Cameron – föräldraledig

073-341 40 47
E-post

Ulrika Eklund

073-341 40 46
E-post

Om Advantum Kompetens

Advantum Kompetens startade år 2000 och har utvecklats till att idag vara ett rikstäckande företag. Vi har öppna utbildningar i Stockholm, Göteborg och Malmö och genomför företagsintern utbildning över hela Sverige

Du når oss på telefon 08-410 40 650 eller maila till: info@advantumkompetens.se

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden