Målstyrning

Vi har i många år hjälpt organisationer och företag att tydliggöra sitt arbete med målstyrning och jobbat fram modeller och processer som gör att resultaten lättare säkerställs.

Vi har bland annat:

  • Arbetat med förankring och förtydligande av affärsplan med tydliga målbilder
  • Hittat nycklar i förändringsprocesser med tydliga mål och KPIer
  • Skapat engagemang i storforum kring målbilder som gjort att förståelse och motivation ökat
  • Tydliggjort för chefer och medarbetare vad som krävs i vardagen av beteenden för att nå målbilden
  • Skapat arbetsmaterial för chefer och ledningsgrupper som gör att målstyrningsarbetet blir lättare uppifrån och ned.

Utbildningens innehåll

Utbildningens mål

Målgrupp

Förkunskaper

Allt detta ingår

Det är skillnad på utbildning och utbildning. Jämför oss gärna med andra. Hos oss får du extra mervärden:

  • Två utbildningar i en – e-learning ingår
  • Digital Coach Maxie
  • Maximera lärandet™
  • Personlig support
  • Plus mycket mer
Läs mer här

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden