Målstyrning

Vi har i många år hjälpt organisationer och företag att tydliggöra sitt arbete med målstyrning och jobbat fram modeller och processer som gör att resultaten lättare säkerställs.

Vi har bland annat:

  • Arbetat med förankring och förtydligande av affärsplan med tydliga målbilder
  • Hittat nycklar i förändringsprocesser med tydliga mål och KPIer
  • Skapat engagemang i storforum kring målbilder som gjort att förståelse och motivation ökat
  • Tydliggjort för chefer och medarbetare vad som krävs i vardagen av beteenden för att nå målbilden
  • Skapat arbetsmaterial för chefer och ledningsgrupper som gör att målstyrningsarbetet blir lättare uppifrån och ned.

Utbildningens innehåll

Målgrupp

Detta ingår

Lunch och kaffe, frukt, godis. PPT och övningshäfte, diplom och lärportal som stärker lärandet med extra material i fyra månader. Dessutom får du checklistor och verktyg för dina vanligaste utmaningar. Ett material som du sparar och använder över lång tid.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden