Målstyrning - Advantum Kompetens

Målstyrning

Att ha rätt mål är bra att ha mål som också är förankrade, ägda, motiverande, tidsatta och engagerande är ännu bättre. Hela vägen uppifrån och ned. Det är en utmaning i de flesta organisationer att få till en bra modell för målstyrning och att kunna hitta KPIer (Key Performance Indicators) likväl som att ha tydliga uppföljningar och en kultur för konsekvensstyrning.

Vi har i många år hjälpt organisationer och företag att tydliggöra sitt arbete med målstyrning och jobbat fram modeller och processer som gör att resultaten lättare säkerställs.

Vi har bland annat:

  • Arbetat med förankring och förtydligande av affärsplan med tydliga målbilder
  • Hittat nycklar i förändringsprocesser med tydliga mål och KPIer
  • Skapat engagemang i storforum kring målbilder som gjort att förståelse och motivation ökat
  • Tydliggjort för chefer och medarbetare vad som krävs i vardagen av beteenden för att nå målbilden
  • Skapat arbetsmaterial för chefer och ledningsgrupper som gör att målstyrningsarbetet blir lättare uppifrån och ned.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

Genom att använda detta formulär accepterar du att vi lagrar och bearbetar dina uppgifter enligt vår policy.