Lärande och Pedagogik

Många gånger handlar det om att styra om till ett mer aktivt ”tänk” kring lärande i vardagen och att få en tydligare ansvarsfördelning och ett arbetssätt kring lärandet som gör att det både går att målstyra och koppla till behov tydligare. Det kan även vara att utveckla förmågor och arenor för att kompetensöverföra internt och agera mer som en lärande organisation.

Några exempel från tidigare uppdrag

 • Skapat ett grundsynsätt med Kompetenspolicy och arbetsmaterial för att chefer och medarbetare i stor koncern bättre ska kunna målstyra sitt lärande i tydliga faser – Före-Under-Efter.
 • Gjort insatser för att skapa en större konsultativ förmåga för att fånga upp utvecklingsbehov i HR-roller
 • Implementerat synsätt kring lärande som styr över till funktionell kompetens och lärande i vardagen
 • Hjälpt interna kompetensutvecklare att höja sin förmåga i att skapa pedagogiska upplägg och målstyra utvecklingsinsatser mot tydliga KPIer

Utbildningens innehåll

Utbildningens mål

Målgrupp

Allt detta ingår

Övergripande

 • Pedagogiska lokaler, centralt i Stockholm, Göteborg och Malmö.
 • Möjlighet att gå de flesta utbildningar även på distans – Advantum Online.
 • Meriterade och erfarna utbildare som delar med sig av sina kunskaper och ger dig tips.
 • Nöjd-kund-garanti.
 • Hög kvalitet år efter år, med ett snitt på våra utvärderingar på 4,7 (skala 1–5).
 • Frukost, lunch, fika och godis – men även nyttiga mellanmål om du går i klassrum.
 • Personlig rådgivare ger dig personlig service och anpassade förslag.
 • Kompetensanalysen™ ger dig möjlighet att direkt se dina starka och svaga sidor i din roll.
 • I vissa utbildningar ingår även en extra e-kurs som mervärde och metod.

Före

 • Maximera lärandet™ metod för effektivt lärande – stärker lärandet i fyra månader.
 • Maximera lärandet™ finns även för chef för att stärka lärandet i hela processen.
 • Lärstilstestet ger dig insikter om ditt eget bästa sätt att lära.
 • Förenkäten ger ett nuläge av din kunskapsnivå för att mäta resultat.
 • Maxie. Digital coach stöttar hela vägen från mail och Lärportal till påminnelser via SMS.

Under

 • Små grupper med 8–16 deltagare ger en stor möjlighet till egna frågor och egen aktivitet.
 • Aktiv pedagogik med variation och anpassning till lärstilar – även när du deltar online.
 • Lärkartor® – ett unikt kursmaterial som sammanfattar alla lärpunkter på en enda sida.
 • Kursmaterial digitalt och även i fysisk form när du är på plats.

Efter

 • Lärportalen™ med allt material är öppen i tre månader för att stärka ditt lärande ytterligare.
 • En timmes support ingår under sex månader. Ställ frågorna via mail/telefon till din kursledare.
 • Om du går online och vill gå om utbildningen även fysiskt kan du göra det inom 12 månader.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden