Lärande och Pedagogik

Många gånger handlar det om att styra om till ett mer aktivt ”tänk” kring lärande i vardagen och att få en tydligare ansvarsfördelning och ett arbetssätt kring lärandet som gör att det både går att målstyra och koppla till behov tydligare. Det kan även vara att utveckla förmågor och arenor för att kompetensöverföra internt och agera mer som en lärande organisation.

Några exempel från tidigare uppdrag

  • Skapat ett grundsynsätt med Kompetenspolicy och arbetsmaterial för att chefer och medarbetare i stor koncern bättre ska kunna målstyra sitt lärande i tydliga faser – Före-Under-Efter.
  • Gjort insatser för att skapa en större konsultativ förmåga för att fånga upp utvecklingsbehov i HR-roller
  • Implementerat synsätt kring lärande som styr över till funktionell kompetens och lärande i vardagen
  • Hjälpt interna kompetensutvecklare att höja sin förmåga i att skapa pedagogiska upplägg och målstyra utvecklingsinsatser mot tydliga KPIer

Utbildningens innehåll

Målgrupp

Detta ingår

Lunch och kaffe, frukt, godis. PPT och övningshäfte, diplom och lärportal som stärker lärandet med extra material i fyra månader. Dessutom får du checklistor och verktyg för dina vanligaste utmaningar. Ett material som du sparar och använder över lång tid.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden