Lärande och Pedagogik - Advantum Kompetens

Lärande och Pedagogik

Vi stöttar akademier och HR-funktioner med att skapa processer och grundsynsätt kring lärande och pedagogik. Vårt uppdrag kan variera från att vara bollplank till att ta fram såväl processer, som policys och arbetsmaterial och synsätt på det egna lärandet.

Många gånger handlar det om att styra om till ett mer aktivt ”tänk” kring lärande i vardagen och att få en tydligare ansvarsfördelning och ett arbetssätt kring lärandet som gör att det både går att målstyra och koppla till behov tydligare. Det kan även vara att utveckla förmågor och arenor för att kompetensöverföra internt och agera mer som en lärande organisation.

Några exempel från tidigare uppdrag

  • Skapat ett grundsynsätt med Kompetenspolicy och arbetsmaterial för att chefer och medarbetare i stor koncern bättre ska kunna målstyra sitt lärande i tydliga faser – Före-Under-Efter.
  • Gjort insatser för att skapa en större konsultativ förmåga för att fånga upp utvecklingsbehov i HR-roller
  • Implementerat synsätt kring lärande som styr över till funktionell kompetens och lärande i vardagen
  • Hjälpt interna kompetensutvecklare att höja sin förmåga i att skapa pedagogiska upplägg och målstyra utvecklingsinsatser mot tydliga KPIer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

Genom att använda detta formulär accepterar du att vi lagrar och bearbetar dina uppgifter enligt vår policy.