Förändring och omställning

så är ledarskapet en viktig nyckel. Att sätta en tydlig kultur för att främja förändring är viktigt liksom att säkerställa att medarbetarskapet också är tydligt vad gäller just förändringsviljan. Vi har i många år arbetat med förändringsproblematik i olika grad.

Några exempel från tidigare uppdrag

  • Förändringsledning för ledare – Ett internt upplägg för interna lärare gav skjuts i ledarskapet
  • ”Studiecirklar” i medarbetarskap gjorde tydligt vad det egna ansvaret innebär
  • Nya arbetssätt förankrades genom tydliga exempel i form av ”frågekort” med facit

Utbildningens innehåll

Utbildningens mål

Målgrupp

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden