Coaching och rådgivning

Speciellt i ledarprogam är coaching ett vanligt verktyg för att stärka processen. Men även för HR-roller och andra funktioner har vi många gånger varit rådgivare och coacher.

Några exempel från tidigare uppdrag

  • Ledarcoaching i samband med kortare ledarprogram skapade effekt och effektivitet i lärandet
  • Coaching för HR-chef gav tydlighet i prioriteringar i uppdraget
  • Rådgivning för den interna Akademin gjorde hela konceptet för utbildning tydligare

Utbildningens innehåll

Målgrupp

Detta ingår

Lunch och kaffe, frukt, godis. PPT och övningshäfte, diplom och lärportal som stärker lärandet med extra material i fyra månader. Dessutom får du checklistor och verktyg för dina vanligaste utmaningar. Ett material som du sparar och använder över lång tid.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden