Coaching och rådgivning

Speciellt i ledarprogam är coaching ett vanligt verktyg för att stärka processen. Men även för HR-roller och andra funktioner har vi många gånger varit rådgivare och coacher.

Några exempel från tidigare uppdrag

  • Ledarcoaching i samband med kortare ledarprogram skapade effekt och effektivitet i lärandet
  • Coaching för HR-chef gav tydlighet i prioriteringar i uppdraget
  • Rådgivning för den interna Akademin gjorde hela konceptet för utbildning tydligare

Utbildningens innehåll

Utbildningens mål

Målgrupp

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden