Coaching och rådgivning

Speciellt i ledarprogam är coaching ett vanligt verktyg för att stärka processen. Men även för HR-roller och andra funktioner har vi många gånger varit rådgivare och coacher.

Några exempel från tidigare uppdrag

  • Ledarcoaching i samband med kortare ledarprogram skapade effekt och effektivitet i lärandet
  • Coaching för HR-chef gav tydlighet i prioriteringar i uppdraget
  • Rådgivning för den interna Akademin gjorde hela konceptet för utbildning tydligare

Utbildningens innehåll

Utbildningens mål

Målgrupp

Förkunskaper

Allt detta ingår

Det är skillnad på utbildning och utbildning. Jämför oss gärna med andra. Hos oss får du extra mervärden:

  • Två utbildningar i en – e-learning ingår
  • Digital Coach Maxie
  • Maximera lärandet™
  • Personlig support
  • Plus mycket mer
Läs mer här

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden