Coaching och rådgivning

Av våra 32 utbildare och tränare är 12 också certifierade coacher. Vi har många gånger coaching som ett verktyg i utveckling tillsammans med utbildning.

Speciellt i ledarprogam är coaching ett vanligt verktyg för att stärka processen. Men även för HR-roller och andra funktioner har vi många gånger varit rådgivare och coacher.

Några exempel från tidigare uppdrag

  • Ledarcoaching i samband med kortare ledarprogram skapade effekt och effektivitet i lärandet
  • Coaching för HR-chef gav tydlighet i prioriteringar i uppdraget
  • Rådgivning för den interna Akademin gjorde hela konceptet för utbildning tydligare

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden