Coaching och rådgivning - Advantum Kompetens

Coaching och rådgivning

Av våra 32 utbildare och tränare är 12 också certifierade coacher. Vi har många gånger coaching som ett verktyg i utveckling tillsammans med utbildning.

Speciellt i ledarprogam är coaching ett vanligt verktyg för att stärka processen. Men även för HR-roller och andra funktioner har vi många gånger varit rådgivare och coacher.

Några exempel från tidigare uppdrag

  • Ledarcoaching i samband med kortare ledarprogram skapade effekt och effektivitet i lärandet
  • Coaching för HR-chef gav tydlighet i prioriteringar i uppdraget
  • Rådgivning för den interna Akademin gjorde hela konceptet för utbildning tydligare

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

Genom att använda detta formulär accepterar du att vi lagrar och bearbetar dina uppgifter enligt vår policy.