KONFLIKTKUNSKAPENS ABC

ABC-triangeln skapades av Johan Galtung, en norsk konfliktforskare. Den kan användas på både internationella konflikter och arbetsplatskonflikter.

Den är en enkel modell som utgår från tre komponenter i en konflikt som sätts samman i en triangel för att se konflikten ur olika perspektiv. Den utgår från tre frågor:

A. Vad handlar konfliktens sakfrågor om?

B. Hur agerar vi mot varandra i konflikten och hur kommunicerar vi?

C. Vilka känslor driver och motiverar parternas agerande?

 

ABC-triangeln_2

 

A-Hörnet: Attityd

Vad handlar konfliktens sakfrågor om? Det handlar om attityden till hela situationen dvs. de tankar känslor och de bilder parterna har av sig själva, av motparten, av sakfrågorna och av det som skett. Beroende på hur starka känslor som är involverade kan det finnas mer eller mindre ”selektiv perception” med i bilden. Dvs jag ser det jag vill se och höra och har svårt att se saker på någon annans sätt.

 

B-Hörnet: Beteende

Hur agerar vi mot varandra i konflikten och hur kommunicerar vi? Det handlar om tre nivåer av konfliktbeteende: Kommunikation, handlingar och våld. Hur vi kommunicerar berör både verbal och icke verbal kommunikation eller om jag och motparten helt undviker att kommunicera med varandra. Beteenden tenderar att förvärras under en konflikts utveckling, om man inte hanterar situationen på ett konstruktivt sätt.

 

C-hörnet: Konflikt, sakfrågor

Vilka känslor driver och motiverar parternas agerande? Här finns de konkreta motsättningarna och intressekonflikterna. Hur lång rast får man ta? Vilken lön är skälig för mitt jobb? Hur ska olika arbetsuppgifter göras?

 

Hur fungerar den?

De tre hörnen i triangeln sitter ihop med varandra, så om något sker i ett av hörnen påverkas även de andra hörnen. Konflikter börjar ofta i C-hörnet, med någon typ av intressekonflikt. Så länge inga omfattande förändringar äger rum i A- och B-hörnet kan konfliktens fokus stanna kvar i C-hörnet. Det gäller för de flesta normala förhandlingar där parterna har goda relationer till varandra, visar respekt för varandra, och håller sig till sunda metoder och kommunikation

Där står sakfrågorna i centrum, och man bearbetar dem till dess att man funnit en acceptabel lösning. T.ex. vid en löneförhandling eller när du försöker pruta på en begagnad bil. Alla konflikter innehåller inte alla hörn och de olika hörnens tyngdpunkt varierar mellan olika konflikter. Konfliktriangeln kan användas för att göra en snabb diagnos kring vad konflikten handlar om och för att bedöma lämplig första åtgärd eller hur man kan föröhindra att konflikten växer. Om B-rutan är mycket aktiv behöver man naturligtvis stoppa de fientliga handlingarna innan man går vidare och försöker förbättra attityderna. Det är heller ingen stor mening att rationellt hantera C-hörnet om det är stora problem i A-hörnet.


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden