Kompetensutveckling – viktig fråga?

Maria_Scullman_bloggen21
Visst är kompetens och kompetensutveckling en viktig fråga och något som diskuteras överallt idag. I politiken, i styrelserummen och på ledningsgruppsmöten. I korridorer och på arbetsplatser och i det privata vardagsrummet.

Det gäller att vara kompetent. Att inte ha ett ”bästföredatum” som har gått ut som arbetssökande. Att ha en kompetent arbetsstyrka som organisation och företag. Att fylla på och se det som ett livslångt lärande.Visst är det så. Mycket har hänt under de snart 20 år som jag jobbat professionellt med kompetensutvecklingsfrågor. Absolut.

Men mycket kvarstår och det är en bra bit kvar för att investeringarna  i kompetensutveckling hos personalen ses som  lika självklara som investeringarna i  nya it-system. Skillnaden här är också att vad gäller det nya it-systemet finns en nästan alltid en kalkyl på vad systemet ger. Vad som händer om man inte investerar. En ROI-kalkyl. Return on investment. Vad gäller kompetensutvecklingen är det inte lika givet. Vi investerar varje år i Sverige flera miljarder i kompetensutveckling i arbetslivet. Men kalkylerna lyser ofta med sin frånvaro. Kanske just därför är det ofta just utbildningsinsatser och kompetenshöjande åtgärder som försvinner när tiderna är lite tuffare. Det är ett underbetyg till vår bransch och till beställarled.  Vi lyckas inte bevisa värdet och driver inte tillräckligt de kalkyler som gör en kostnad till en investering.  Varför? Det borde ju vara så självklart. Jag tror det finns flera anledningar . Dels är det en ”tradition”. Vi har handskats med frågan på ett sätt där kalkyler inte har ”behövts” eller varit självklara. Dels är det ett område och materia som är komplex och gaska ”luddig”. Svårt att ta på. Det är svårt att se det konkreta resultatet. Det finns många påverkansfaktorer och ”virus” i systemet för att kunna påvisa ett resultat och härleda en insats till något konkret.  Absolut är det så. Men det är för den skull inte omöjligt.

Däremot krävs det ett tankearbete och ett systematiskt arbetssätt. Och det kanske svåraste – vi måste se vem som är ansvarig för vad. Och hur kompetensutveckling faktiskt kommer till stånd. Att gå en utbildning går fort. Det är en aktivitet att bocka av. Att ta kunskapen från en utbildning och omsätta den i praktisk handling är något helt annat. Här finns många motkrafter och påverkansfaktorer. Inte minst i oss själva.  Det är efter utbildningen det gäller. När vi kommer hem med ny kunskap och ska ta tag i det vi tänkt. Det är då det gärna blir -… som det alltid har varit. Vi kör på i gamla mönster och ska ta tag i det där , sen… Att ha ny kunskap om  något är inte samma sak som att göra.

Vi behöver stöd  och hjälp för att komma vidare i att börja tillämpa kunskap. Annars kommer våra drivkrafter vara att hålla kvar i gamla vanor och göra som vi alltid har gjort. Att förändra sig är svårt. Stressande. Tidskrävande. Och ibland lätt obehagligt. Det behövs någon som är där som stöd, som coachar och vägleder och som ställer krav på vår förändring.  Chefens coachande roll är en av de viktigaste faktorerna i en beteendeförändring och för att skapa ett resultat av en utbildningsinsats. Det är här som en tydlighet i många organisationer behöver skapas. Vad är ansvarsfördelningen kopplat till en utbildningsinsats? Vem gör vad och när? Vad förväntas? Först när det är på plats finns förutsättningar för att skapa ett bra resultat för att kunna mäta av. En tydlig kalkyl. En ROI med tydlig kalkylränta. En bra kunskapspåfyllnad ger ingen ränta- om kunskapen inte införlivas i nya beteenden.  Eller som en hög chef sa en gång på ett seminarium när jag föreläste om dessa frågor och hur ett faktiskt lärande och beteendeförändring kommer till stånd ” Först nu förstår jag mitt ansvar som chef i mina medarbetares kompetensutveckling”.

Det är här jag har min drivkraft och min passion. Att vägleda och hjälpa organisationer och individer till att kunna gå från kunskap till kompetens på effektivast möjliga sätt.

Att kunna påverka synsättet på kompetensutveckling och inköp av utbildning och att säkerställa effekt av det som görs . Vi bidrar med vårt strå till stacken i våra verktyg och vi bjuder på många av dem för att snabbare komma framåt i synsättet.  Vi hoppas att du är med på samma spår ! Ju fler vi är som tänker på samma sätt – desto fortare kommer vi framåt och kan flytta utbildningskostnaderna till balansräkningen och investeringssidan istället för att se det som en kostnad.

PS. Missa inte vår seminarium om “Kompetensutvecklarens verktygslåda” den 15 november!

 


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden