Kompetenstrappa, pokenad, doinar och andra nyord

 

Språkrådet ger i december varje år ut en lista över årets nyord. De flesta orden speglar en trend eller speciell händelse under året som har triggat människor att skapa och anamma nya uttryck. Pokenad, preppare och trumpifiering säger exempelvis något om tidsandan vi lever i och belyser aktuella trender.

En pokenad är en promenad där man spelar Pokémon Go, förra årets stora spelsuccé. Ett allt osäkrare och mer svåranalyserat politiskt landskap med politiker som talar om en ny världsordning har fått antalet preppare i världen att öka. Alltså personer som förbereder sig för att kunna överleva en samhällskatastrof. Och en del av den här förändringen har präglats av trumpifiering, en förändring av den politiska debatten där uppmärksamhet är viktigare än att uppnå resultat. Här kan du läsa årets lista!

Nyord inom kompetensutveckling – kompetenstrappa & doinar

Pokenad, preppare och trumpifiering, är alla högaktuella ord, men kompetenstrappa, varför hamnar det på listan just nu? Det är ju ett ord som använts i HR- och utbildningsbranschen i många år. Jag antar att det handlar om hur pass allmänt vedertaget och använt ordet är.

Media har haft ett visst fokus på kompetenstrappan det senaste året i och med att ett flertal kommuner och statliga myndigheter börjat jobba med konceptet, för att tydliggöra utvecklingsmöjligheter och vad höjd kompetens innebär för löneutvecklingen.

Det här får mig att tänka på ett nyord som vi på Advantum Kompetens har börjat använda: doinar, alltså engelskans do och seminar sammanslaget. Det är en typ av seminarium där man jobbar konkret med en uppgift. Man gör helt enkelt något. Strävan är att vara snäppet mer aktiv och produktiv som deltagare än under ett seminarium.

Det ska bli spännande att se om det kan leta sig in på nyordslistan 2017. Men jag tror vi får ta och försvenska ordet och från och med nu kalla det för doinarium. Här kan du läsa mer om våra seminarier, webbinarier och doinarier.


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden