Vad är din organisations utmaning?

Som Kompetenspartner™ har du möjlighet att kostnadsfritt träffa någon av våra seniora konsulter en eller två gånger per år för att göra en genomlysning av det som du ser som potential för utveckling. Fyra konsulttimmar ingår i avtalet varje år.

Vi använder vårt verktyg för Kompetensanalys Organisation™ och ger dig en snabb återkoppling och förslag.
Du kan även bygga på analysen och göra den som en workshop t ex med din ledningsgrupp för att fördjupa och diskutera strategier och vägval. Denna tjänst ligger utom avtalet men blir starkt rabatterad om du nyttjar basen för analysen i avtalet.

Klicka vidare för att se ett axplock på våra lösningar som ofta kommer upp i samband med analysen.

Se våra lösningar här

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden