Kompetensanalyser™

Som Kompetenspartner kan du fritt använda våra Kompetensanalyser™ i din egen organisation. De passar bra att använda i ett utvecklingssamtal som komplement, att ha som diskussionsunderlag för en individs eller grupps utveckling i en roll, eller för att inspireras av för att göra egna anpassade rollprofiler. Vill du ha hjälp här så kan vi förstås även utforma kompetensprofiler och roller som är anpassade och där kompetenserna är färre och mer beskrivande för att kunna användas fullt ut i inventeringar och strategiska analyser.

Ledaranalysen™

Ett 30-tal kompetenser som förekommer i en chefs- och ledarroll.

Ladda ner

Ledaranalysen™ – Erfarna chefer och ledare

Ett 30-tal kompetenser som förekommer i en chefs- och ledarroll.

Ladda ner

Ledaranalysen™ – Ny som chef

Ett 30-tal kompetenser som förekommer i en chefs- och ledarroll.

Ladda ner

Ledaranalysen™ – Projektledare

Ett 15-tal kompetenser som förekommer i en generell projektledarroll.

Ladda ner

Ledaranalysen™ – Teamledare

Ett 30-tal kompetenser som förekommer i en teamledarroll.

Ladda ner

Medarbetaranalysen™

Ett 15-tal kompetenser som förekommer i en generell medarbetarroll.

Ladda ner

Säljanalysen™

Ett 15-tal kompetenser som förekommer i en generell säljarroll.

Ladda ner

HR-analysen™

Ett 15-tal kompetenser som förekommer i en generell HR-roll

Ladda ner

Företagsanpassade analyser

Vill du anpassa analyserna till interna behov? Eller ta fram för andra roller?

Ladda ner

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden