Advantum Kompetenspartner – old

Fördelar för dig som kund

Advantum Kompetenspartner™ är ett koncept för effektivisering av frågor kring kompetens. Vi kallar det kort och gott för Advantum Kompetenspartner™. Vi samarbetar nära dig och ger ett proaktivt stöd och rådgivning kring kompetensutveckling i allmänhet och dina egna utmaningar i synnerhet. Vår analysmodell Kompetensanalys organisation™ är en av de verktyg som vi använder för att kunna vara just en partner. Du väljer själv takten och djupet men med utgångspunkt i en årlig analys får vi ett nuläge att prioritera utifrån.

Allt detta ingår i avtalet:

  • Du får input och ett strategiskt perspektiv på dina kompetensfrågor
  • Du får tillgång till våra bästa verktyg – mallar, checklistor och analysverktyg
  • Du får rådgivning i konkreta utmaningar i din organisation
  • Bättre pris på utbildning
  • VIP-inbjudningar till våra evenemang

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte så kommer vi redan på första mötet ge dig ett smakprov på vad det kan innebära och ge dig några idéer kring dina egna utmaningar.

info@advantumkompetens.se

Tel Stockholm: 08-410 40 650
Tel Göteborg: 031-761 92 20
Tel Malmö: 040-630 24 20

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden