Kompetensinventering – 5 tips

Att få en styrning på vilken kompetens som behövs i organisationen handlar bl a om att börja med att titta på behovet. Vi har sedan starten av Advantums verksamhet haft ett stort fokus på att koppla samman och arbeta för att verksamhetsutveckling och kompetensutveckling går hand i hand. Vi ger dig 5 tips på vägen:

1. Börja med att definiera kompetens som begrepp

Att få en styrning på vilken kompetens som behövs i organisationen handlar om att börja med att titta på behovet. Behovet behöver utgå från att beskriva det vi ska vara bra på, duktiga på. Vad vi ska kunna utföra?

Enligt definitionen på kompetens handlar det om ”Förmågan och viljan att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och erfarenheter” (SIS definition). Var vi har fått vår förmåga från kan vara olika. Vi har gått utbildningar, läst, arbetat , fått erfarenheter . Det är förmågan vi behöver säkerställa.  Om vi ska inventera vår förmåga behöver vi beskriva den på något sätt och sedan gå ut och se om vi har den förmåga vi behöver.

En kompetensinventering görs utifrån det behov av kompetens = förmåga som vi ser oss ha och sen ska vi i steg två ta ställning till om det räcker eller om den behöver utvecklas. Att ställa frågan kring vad vi har och börja i den änden kommer att leda till att vi får in CV och formella meriter som inte nödvändigtvis ger oss slutsatser om vår förmåga. Vi kan ha ett betyg- men ingen förmåga och vice versa.

2. Koppla behovet till de strategier och mål som finns

Använd affärsplanen som utgångspunkt och analysera strategier och ambitioner med kompetensglasögon. Om vi säger att vi ska vara marknadsledande- vad betyder det att vi behöver säkerställa för kompetens? Vilka tjänster påverkas av detta uttalande och vad betyder det konkret?

Med diskussion och analys på flera nivåer omvandlar vi strategier till konkreta kompetenstermer och behov som går att beskrivas och utifrån punkten 1 ovan definieras som kompetenser.

3. Se bortom horisonten

Använd i analysen också en struktur för att titta lite ”bortom horisonten”. Vad krävs om ett -två år? Av kunder? Teknik? Omvärld? Vad kommer att hända i övrigt som ställer krav på vår kompetens och kompetensutveckling?

4. Hitta en metod som känns ”lagom”

Använd underlaget i punkt 1-3 och skapa en struktur som går att använda i samtal med medarbetare. Oavsett om du använder ett elektroniskt stöd eller exceldokument behöver kompetenserna paketeras och förpackas så att de går att användas i ett samtal och diskutera utifrån.

Det går att inventera kompetens på alla nivåer och med både stor och liten ambitionsnivå. Det viktiga är att säkerställa att du får fram ett verktyg som ger ett resultat och som får fram kompetensgap. Vad har vi för behov av kompetens i rollen X? Var är vi idag och vad skulle behöva byggas på? Först när vi har konstaterat och diskuterat kring ett kompetensområde och var vi är i dag ? kommer vi fram till om och i så fall vilken aktivitet som kan höja nivån av kompetens.

5. Sammanställ och analysera resultat

Ju fler ni är desto bättre kan det vara att ha ett kompetenssystem för analys av data men excel fungerar bra på individnivå. Har ni ringat in kompetensområden och diskuterat nivå så har ni förmodligen konstaterat ett eller flera gap. De gap som finns aggregeras till grupp och organisationsnivå och ställs mot strategier och fokusområden.

Vad är prioriterat i utveckling? Vilka aktiviteter kan göras för att öka förmågan och nivån? Det är först här när behovet och eventuella gap är tydliga som metodval och aktiviteter kommer in. Börjar vi för tidigt att prata utbildningar och aktiviteter innan vi har säkerställt att dessa leder till den ökade förmågan och säkerställandet av våra strategier, är det risk att vi kastar oss över aktiviteter som inte nödvändigtvis ger oss det resultat vi önskar.

Vill du ha råd och hjälp med din kompetensinventering?

Här kan du se hur vi kan stötta er inom olika kompetensfrågor.


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden