Säljanalysen™

Kompetensanalys säljarroll

Skicka in din analys enligt nedan till oss och få förslag på vilka utbildningar som passar din nivå och utvecklingsmål. Med Säljanalysen™  kan du skatta din egen kompetens och nivå inom ett antal områden som ofta finns med som baskrav i en säljarroll. Det vill säga en generell roll som säljare utan vidare koppling till något specifikt ansvarsområde. Vill du lägga till kompetenser och behov kan du göra det i fritextrutan längst ned.

Din kompetensnivå idag

Skalsystem

0 – Saknar kompetens inom området
1 – Någon kompetens inom området
2 – God kompetens inom området
3 – Mycket god kompetens inom området
4 – Expertnivå inom området. Kan även lära andra.

Kompetenser

Säljplanering

Målstyrning
Kan tydliggöra och styra efter målbilden och bryta ned dessa till dagliga aktiviteter och fokus. Har en förmåga att agera med målen i sikte och säkerställa att mål och delmål inte är i konflikt.
01234
Säljstrategi
Arbetar med ett strategiskt förhållningssätt. Kan omvandla övergripande strategier till det egna arbetet. Arbetar proaktivt och långsiktigt.
01234

Företagskultur

Värderingar och spelregler
Kan tydliggöra/sätta värderingar och spelregler och arbetar med dessa på ett tillämpbart sätt i det dagliga säljarbetet.
01234

Personligt ledarskap

Självinsikt och självbild
Har en uppfattning om sig själv som stämmer överens med omvärldens och är öppen för att ta in andras synpunkter och feedback.
01234
Personligt ledarskap
Kan leda sig själv och sitt arbete och vet hur arbetssättet leder mot tydliga mål och en bra arbetssituation.
01234
Prioritering och planering
Kan prioritera och planera för bästa möjliga effektivitet, så att aktiviteter hinns med och resultat nås på utsatt tid.
01234

Arbetssätt

Möten
Har förmåga att leda och delta i möten som skapar effektivitet. Kan använda strukturerade agendor och verktyg för att skapa effektiva möten.
01234
Team och teamutveckling
Kan hantera arbeta för problemlösning, kreativitet, beslutsfattande och summering genom att delta aktivt i teamets mål och agera proaktivt i den egna rollen.
01234
Systematiskt arbetssätt
Kan arbeta självständigt och målmedvetet med tydliga prioriteringar. Följer processer och vårt sätt att arbeta. Använder system för att stärka arbetssätt och rutiner och registrerar löpande information och data.
01234

Säljteknik

Behovsanalys
Kan med hjälp av såväl frågeteknik som analys förstå en situation och person och vad som är rätt lösning. Utifrån behovsanalysen även se vilka delar ur eget erbjudande som är rätt att föra fram.
01234
Frågeteknik
Kan använda olika typer av frågor för att både förstå motparten likväl som att påverka och leda till beslut. Är duktig på att ställa frågor som också säkerställer kommunikationen och skapar ömsesidig förståelse.
01234
Aktivt lyssnande
Kan aktivt lyssna och förstå och ställa kontrollerande följdfrågor för att verkligen förstå innebörden i det som sägs.
01234
Presentationsteknik
Kan presentera och föra fram budskap så att målgruppen förstår. Är trygg i sin roll att föra fram budskap och presentationer för en eller flera personer.
01234
Förhandlingsteknik
Kan se och analysera hela säljprocessen och ser hur affären leds mot tydligt mål. Kan se var det krävs ett givande och tagande och hur olika lösningar kan förhandlas för ett gemensamt avslut och affär där båda parter är nöjda.
01234
Invändningsbehandling
Kan hantera invändningar och kan tekniker för att bemöta motstånd och invändningar.
01234
Avslutsteknik
Kan driva processen och samtal till avslut och vara tydlig med vad som krävs för att nå ett avslut och ro affären i hamn.
01234

Kommunikation

Människoförståelse olika personligheter
Kan känna in och se olika typer av personligheter och olika personligheters sätt att vara och kommunicera och anpassa sig därefter
01234
Pedagogik
Kan använda pedagogiskt grundsynsätt för att överföra kunskap och lära ut det som kunden behöver förstå för att känna behov.
01234
Kommunikationsförmåga
Kan i tal uttrycka sig tydligt och lätt och få andra att förstå och ta in budskap.
01234
Skriftlig kommunikationKan uttrycka sig väl i tal och skrift på ett för målgruppen anpassat sätt 01234

Affärsmannaskap

Kundnytta
Har förmåga att arbeta med kundens bästa (intern-extern) för ögonen och se hur verksamheten behöver styras för att leverera kundnytta.
01234
Affärsmannaskap
Har ett ekonomiskt sinne och förståelse för hur en affär och kundsituation bäst hanteras utifrån verksamhetens bästa och med en långsiktig affärsrelation och kundnytta i grunden.
01234
Ekonomisk förståelse
Har en ekonomisk kunskap och förmåga att tillämpa relevanta ekonomiska resonemang och metoder i vardagen
01234

Verksamhetskunskap

Organisationskunskap
Kunskap om den egna verksamheten och dess organisation och planer.
01234
Marknadskunskap
Kunskap om den egna marknaden och dess aktörer och förutsättningar.
01234
Produktkunskap
Har kunskap om den egna produkten/tjänsten och kan använda argument och tydighet kring produkterna för att matcha kundens behov.
01234

Utvecklingsmål

Vilka områden skulle du själv vilja utvecklas inom?
KontaktuppgifterSkicka in analysen till oss genom att klicka på SKICKA. Inom 24 timmar återkommer vi med en personlig utvecklingstrappa på hur du kan ta ett eller flera kliv i din projektledarutveckling. Analysen är kostnadsfri och innebär inga förpliktelser.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

Visste du att

Vi utbildar
online

Ja tack, jag vill lära mig mer online

Ja tack, jag vill ha hjälp att ställa om