Ledaranalysen™ – Projektledare

Kompetensanalys projektledarroll

Skicka in din analys enligt nedan till oss och få förslag på vilka utbildningar som passar din nivå och utvecklingsmål. Med Projektledaranalysen™  kan du skatta din egen kompetens och nivå inom ett antal områden som ofta finns med som baskrav i en projektledarroll. Det vill säga en generell roll som projektledare utan vidare koppling till något specifikt ansvarsområde. Vill du lägga till kompetenser och behov kan du göra det i fritextrutan längst ned.

Din kompetensnivå idag

Skalsystem

0 – Saknar kompetens inom området
1 – Någon kompetens inom området
2 – God kompetens inom området
3 – Mycket god kompetens inom området
4 – Expertnivå inom området. Kan även lära andra.

Kompetenser

Planering

Målstyrning
Kan grunderna i målstyrning och vet hur man sätter upp mål och delmål och bryter ned dessa till konkreta aktiviteter.
01234
Strategiarbete
Arbetar med ett strategiskt förhållningssätt. Kan omvandla övergripande strategier till det egna arbetet. Arbetar proaktivt och långsiktigt.
01234
Projektstyrning
Kan grundmodeller och planeringsverktyg för att skapa tydliga ramar och förutsättningar för projektets struktur. Tidsplanering, WBS, Gant etc.
01234

Företagskultur

Värderingar och spelregler
Kan tydliggöra/sätta värderingar och spelregler och arbetar med dessa på ett tillämpbart sätt i det dagliga ledarskapet.
01234

Ledarskap allmänt

Ledarskapsteorier
Har kunskaper om teorier och modellsynsätt i modernt ledarskap.
01234
Situationsanpassat ledarskap
Kan tillämpa ett situationsanpassat ledarskap (anpassning situation/person).
01234
OBM-Konsekvensstyrning
Kan grunderna i psykologin bakom våra beteenden och vet hur man med hjälp av tydliga konsekvenser styr en organisations beteenden och kultur.
01234
Förändringspsykologi/ledning
Har kunskaper om psykologi och reaktioner i förändringsprocesser. Kan vägleda och styra förändringar genom olika faser.
01234

Personligt ledarskap

Självinsikt och självbild
Har en uppfattning om sig själv som stämmer överens med omvärldens och är öppen för att ta in andras synpunkter och feedback.
01234
Ledarfilosofi
Har en förmåga att sätta en tydlighet i sitt eget uppdrag och ledarfilosofi.
01234
Personligt ledarskap
Kan leda sig själv och agerar förebild i ledarskapet.
01234
Prioritering och planering
Kan prioritera och planera för bästa möjliga effektivitet, för sig själv och andra.
01234

Arbetsmetoder

Delegering
Kan arbeta med en tydlighet i delegerade arbetsuppgifter och vet vad som krävs av uppföljning och struktur kopplat till delegerade arbetsuppgifter.
01234
Beslutsfattande och beslutsmodeller
Har en förmåga att använda olika tekniker vid beslutsfattande för att få fram ett tydligt beslutsunderlag.
01234
Möten -workshops
Har förmåga att leda möten som skapar effektivitet. Kan använda olika tekniker för olika syften och variera metodval för att nå fram och få resultat. Ex metoder för problemlösning, kreativitet, beslutsfattande och summering.
01234
Processledning
Kan processleda en diskussion/möte mot tydligt mål. Kan hantera olika typer av personligheter och situationer så att processen kommer framåt.
01234

Grupputveckling

Teamutveckling/teambuilding
Ser och förstår de olika faserna i gruppers utveckling och vilka verktyg som bäst används på vilket sätt för att leda gruppen till en högre effektivitet.
01234
Motivation
Kan grunderna i motivationsteori och arbetar i sitt ledarskap på ett sådant sätt att motivation skapas och olika personers motivatorer tas hänsyn till.
01234
Gruppsammansättning/roller
Vet hur olika grupproller påverkar gruppens resultat och dynamik.
01234
Människoförståelse/olika personligheter
Kan känna in och se olika typer av personligheter och olika personligheters sätt att vara och kommunicera och anpassa sig därefter.
01234

Kommunikation

Kommunikation
Kan sälja in och förankra budskap så att mottagaren känner sig delaktig och vill ta till sig informationen. Kan använda olika tekniker vid olika tillfällen och behov. Kan de retoriska grundstrukturerna.
01234
Samtalsmetodik
Har förmåga att samtala på ett sådant sätt att personen upplever sig lyssnad på och förstådd. Kan använda olika tekniker för olika typer av samtal.
01234
Feedback
Kan använda sig av tydlig feedback för att återkoppla och utveckla.
01234
Svåra samtal
Kan genomföra svåra samtal på ett målstyrt sätt där kommunikationen blir tydlig och resultat uppnås. Kan hantera försvar och reaktioner som kan uppstå.
01234
Presentationsteknik
Kan presentera och föra fram budskap så att budskapet går hem. Kan strukturer för att sälja in budskap.
01234
Konflikthantering
Kan hantera och analysera konflikter och lösa uppkomna situationer för båda parter på ett bra sätt.
01234
Coaching
Kan använda coaching som teknik både i det dagliga ledarskapet och i en given coachingsituation.
01234
Aktivt lyssnande -förstå andra
Kan lyssna aktivt på motparten och ta in andras budskap.
01234

Affärsmannaskap

Kundnytta
Har förmåga att arbeta med kundens bästa (intern-extern) för ögonen och se hur verksamheten behöver styras för att leverera kundnytta.
01234
Affärsmannaskap
Har ett ekonomiskt sinne och förståelse för verksamheten i varje given situation.
01234
Ekonomisk förståelse
Har en ekonomisk kunskap och förmåga att tillämpa relevanta ekonomiska resonemang och metoder i vardagen.
01234
Projektekonomi
Kan sätta upp projektbudgetar och utvärdera och kalkylera utfall.
01234

Utvecklingsmål

Vilka områden skulle du själv vilja utvecklas inom?
KontaktuppgifterSkicka in analysen till oss genom att klicka på SKICKA. Inom 24 timmar återkommer vi med en personlig utvecklingstrappa på hur du kan ta ett eller flera kliv i din projektledarutveckling. Analysen är kostnadsfri och innebär inga förpliktelser.

Genom att använda detta formulär accepterar du att vi lagrar och bearbetar dina uppgifter enligt vår policy.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden