Medarbetaranalysen™

Gör en snabb analys

Skicka in din analys enligt nedan till oss och få förslag på vilka utbildningar som passar din nivå och utvecklingsmål. Med Medarbetaranalysen™  kan du skatta din egen kompetens och nivå inom ett antal områden som ofta finns med som baskrav i en ”medarbetarroll”. Det vill säga en generell roll utan koppling till en specifik yrkesinriktning. Här finns många baskompetenser vad gäller arbetssätt och kommunikation, och kompetenser som gör att det går att jobba effektivt och få till en bra balans. I tillägg till dessa finns förstås yrkesspecifika kompetenser för olika roller. Dessa kompetenser får du själv fundera över vilka de är och om du vill kort kommentera och lägga till din analys i rutan längst ned.

Din kompetensnivå idag

Skalsystem

0 – Saknar kompetens inom området
1 – Någon kompetens inom området
2 – God kompetens inom området
3 – Mycket god kompetens inom området
4 – Expertnivå inom området. Kan även lära andra.

Kompetenser

Verksamhetsplanering

Organisationskunskap
Har kunskap om den egna verksamheten, dess organisation och planer
01234
Måluppfyllelse
Har förståelse för de övergripande målen och arbetar dagligen mot uppsatta mål.
01234

Företagskultur

Värderingar och spelregler
Har kunskap om värderingar och spelregler i organisationen och agerar och fattar beslut i enlighet med dessa.
01234

Personligt ledarskap

Självinsikt och självbild
Har en uppfattning om sig själv som stämmer överens med omvärldens och är öppen för att ta in andras synpunkter och feedback.
01234
Personligt ledarskap
Tar ansvar för sina uppgifter, sin roll och för att ha fungerande relationer med chef och kollegor.
01234
Ledarens roll och uppdrag
Förstår sitt uppdrag utifrån organisationens och juridikens perspektiv.
01234
Prioritering och planering
Kan prioritera och planera för bästa möjliga effektivitet, för sig själv och andra.
01234

Arbetsmetoder

Hantera förändring
Har insikt om och förståelse för vilka reaktioner som kan uppkomma i förändringsprocesser. Kan själv hantera förändringens olika faser på ett konstruktivt sätt.
01234
Projektledning
Kan arbeta i och leda projekt baserat på ett adekvat arbetssätt.
01234
Förbättringsarbete
Har förmåga att se verksamheten på ett övergripande plan och kommer med konstruktiva förslag som syftar till förbättring och utveckling.
01234
Möten
Har förmåga att leda och delta i möten som skapar effektivitet. Kan använda strukturerade agendor och verktyg för att skapa effektiva möten.
01234
Workshopteknik-processledning
Kan processleda en diskussion/möte mot tydligt mål. Kan hantera olika typer av metoder för problemlösning, kreativitet, beslutsfattande och summering.
01234

Gruppeffektivitet

Teamkunskap och samverkan
Förstår hur en grupp kan utvecklas till att bli ett effektivt team. Ser och förstår de olika faserna i gruppens utveckling och anpassar sitt eget arbetssätt och beteende ut i från gruppens behov. Tar ansvar för gruppens utveckling och förlitar sig inte bara till att ledaren tar det ansvaret.
01234
Förståelse för olika personligheter
Kan känna igen olika personlighetstyper och deras olika preferenser att kommunicera. Kan anpassa sitt eget agerande vid behov.
01234

Kommunikation

Presentationsteknik
Kan presentera och föra fram ett budskap så att målgruppen förstår.
01234
Pedagogik
Kan använda ett pedagogiskt sätt för att överföra kunskap och lära ut nya saker.
01234
Förankring
Kan sälja in och förankra ett budskap så att mottagaren känner sig delaktig och vill ta till sig informationen.
01234
Argumentationsteknik
Kan argumentera och använda sig av retoriska strukturer för att påverka andra och sälja in sitt budskap.
01234
Konflikthantering
Kan vara tydlig och stå för sin ståndpunkt men även ta in andras synsätt. Kan skilja på sak och person och vet hur de olika faserna i konflikter bör hanteras för att nå en lösning.
01234
Feedback
Har förmåga att ta emot och ge tydlig och konkret feedback.
01234
Aktivt lyssnande – att förstå andra
Kan tillämpa aktivt lyssnande genom att fokusera på budskapet och ställa frågor för att förstå.
01234
Frågemetodik
Kan använda sig av olika typer av frågor för olika syften. Exempelvis för att motparten ska öppna upp, utveckla sina tankar och resonemang, för att påverka och/eller komma till accept. Kan genom sina frågor skapa insikt och engagemang.
01234

Affärsmannaskap

Kundnytta
Har förmåga att arbeta med kundens bästa (intern extern) för ögonen och se hur verksamheten behöver styras för att leverera kundnytta.
01234
Affärsmannaskap
Har ett ekonomiskt sinne och förståelse för verksamheten i varje given situation.
01234
Ekonomisk förståelse
Har en ekonomisk kunskap och förmåga att tillämpa relevanta ekonomiska resonemang och metoder i vardagen.
01234

Utvecklingsmål

Vilka områden skulle du själv vilja utvecklas inom?
KontaktuppgifterSkicka in analysen till oss genom att klicka på SKICKA. Inom 24 timmar återkommer vi med en personlig utvecklingstrappa på hur du kan ta ett eller flera kliv i din ledarutveckling. Analysen är kostnadsfri och innebär inga förpliktelser.

Genom att använda detta formulär accepterar du att vi lagrar och bearbetar dina uppgifter enligt vår policy.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden