HR-analysen™

HR-analysen™ med kompetensfokus

Skicka in din analys enligt nedan till oss och få förslag på vilka utbildningar som passar din nivå och utvecklingsmål. HR-analysen™ är framtagen som en summerande analys för att du som fokuserar just kompetensfrågor i din HR-roll ska kunna analysera och bedöma din nivå och din utvecklingspotential. Vill du lägga till kompetenser och behov kan du göra det i fritextrutan längst ned.

Din kompetensnivå idag

Skalsystem

0 – Saknar kompetens inom området
1 – Någon kompetens inom området
2 – God kompetens inom området
3 – Mycket god kompetens inom området
4 – Expertnivå inom området. Kan även lära andra.

Kompetenser

Kompetensfrågor i lednings-/styrgrupper

Kan skilja mellan strategiska och operativa kompetensfrågor01234
Kan analysera strategier och affärsmål01234
Kan arbeta med Scenarioanalys kopplat till kompetensfrågor01234
Kan omvandla strategier och mål till kompetensfrågor01234
Kan arbeta med frågor som påverkan och insikt till beslut01234
Ser hur ledningsgruppens olika faser påverkar arbetet i gruppen01234
Kan vara proaktiv och drivande i en ledningsgrupp kring
kompetensfrågor
01234
Kan räkna och hitta ekonomiska argument i lösningar01234
Kan skapa beslutsunderlag med tydliga konsekvenser01234

Strategiska och övergripande kompetensfrågor

Kan förklara och verka utifrån kompetensstrategin01234
Kan förklara och använda vår modell för kompetensförsörjning01234
Vet hur årsprocessen kring kompetensförsörjning bör kopplas till
verksamhets-/affärsprocessen
01234
Kan arbeta utifrån ett strategiskt synsätt på kompetensförsörjning i de årliga processerna (under utveckling).01234
Vet hur affärsmål och strategier kan omvandlas till kompetenskrav01234
Kan använda begrepp och definitioner kring kompetens utifrån vår
kompetensmodell & kompetensdefinitioner
01234
Kan beskriva skillnader mellan formell kompetens och kompetens
utifrån vår kompetensmodell (funktionell kompetens)
01234
Kan bygga en tydlig kompetensprofil01234
Kan arbeta med skalsystem och definitioner kring kompetensnivåer01234
Kan beskriva funktionell kompetens så att den går att utvärdera01234
Kan förklara och beskriva hur kompetens stödjer verksamhetens behov
av utveckling
01234

Utbilda och facilitera

Kan sätta upp utbildningsmål utifrån kompetensmodell & kompetensdefinitioner01234
Kan producera ny utbildning/workshop med relevant innehåll och upplägg för att nå mål01234
Kan driva utbildning/workshops med deltagare/intressenter mot tydligt mål01234
Kan driva utbildning/workshops med deltagare/intressenter och få fram tydliga underlag01234
Kan använda olika tekniker och metoder i utbildning/workshops för olika syften01234
Kan använda olika metoder för olika situationer01234
Kan använda frågor och frågeteknik för att leda gruppen/forumet01234
Kan använda metoder för beslutsfattande01234
Kan använda visualiseringstekniker01234
Kan lyssna och förstå var gruppers process befinner sig01234
Kan skapa interaktion i grupper för ökat lärande01234
Har kunskap om grupprocesser och psykologin i grupper samt har förmåga att förflytta gruppen framåt01234
Kan hantera svåra situationer och utmaningar i grupper01234
Kan agera tydligt som ledare i rummet och variera sin i rollen beroende på situation01234

Konsultativt arbetssätt

Vet hur mina styrkor ser ut i förhållande till den konsultativa rollens delar; coachen, rådgivaren, experten, idégenereraren01234
Vet hur arbetet bör drivas i de olika faserna genom ett uppdrag Från planering & genomförande av kundmöte till effektutvärdering och merförsäljning efter genomfört uppdrag01234
Kan variera sig mellan ett rådgivande och konsultativt arbetssätt01234
Kan tydliggöra behov och göra behovsinventering kopplat till vår kompetensmodell01234
Kan se alternativa lösningar och möjligheter på kompetensinsatser för att nå målen01234
Kan ge förslag på skräddarsydda kompetensinsatser utifrån affärsmål01234
Kan skapa förståelse för kompetensutveckling kopplat till effekt i verksamheten01234
Kan sälja in idéer kring kompetens01234
Kan arbeta med tydliga målformuleringar i uppdraget kopplat till vår kompetensdefinition01234
Kan bemöta och hantera invändningar och motstånd01234
Kan bevisa och räkna på värdet i ekonomiska termer av en kompetensinsats01234
Kan göra en tydlig och säljande idéskiss01234
Kan ta fram en realistisk kalkyl och skriva en säljande offert01234
Kan utvärdera resultat och effekter av genomförd kompetensutveckling01234
Kan följa upp och skapa merförsäljning01234

Utvecklingsmål

Vilka områden skulle du själv vilja utvecklas inom?
KontaktuppgifterSkicka in analysen till oss genom att klicka på SKICKA. Inom 24 timmar återkommer vi med en personlig utvecklingstrappa på hur du kan ta ett eller flera kliv i din projektledarutveckling. Analysen är kostnadsfri och innebär inga förpliktelser.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

Visste du att

Vi utbildar
online

Ja tack, jag vill lära mig mer online

Ja tack, jag vill ha hjälp att ställa om