Kompetensanalys

Med en snabb genomlysning av ett antal kompetenser får du en bild över de generella kompetenser som återkommer i de flesta chefs- och medarbetarroller. Fyll i enkäten. Sänd in den till oss och du får inom 24 timmar en utvecklingstrappa och en analys av din kompetens. Här ser du hur du kan ta nya steg i din utveckling och vilka kombinationer av steg som kan leda mot din målbild. Analysen är kostnadsfri och förpliktar inte till något.

Ledaranalysen™

Ett 30-tal kompetenser som förekommer
i en chefs- och ledarroll

Gå till Ledaranalysen™

Medarbetaranalysen™

Ett 15-tal kompetenser som förekommer
i en generell medarbetarroll

Gå till Medarbetaranalysen™

Projektledaranalysen™

Ett 15-tal kompetenser som förekommer
i en generell projektledarroll

Gå till Projektledaranalysen™

Analyser för eget behov?

Vill du anpassa analyserna till egna behov? Eller ta fram för andra roller? Eller specialanpassa såväl kompetensprofiler som mallar för samtal och inventering? Vi har verktygen och lång erfarenhet av att analysera och definiera kompetenser. Kontakta oss för en förutsättningslös dialog.

Våra konsulttjänster

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden