Gör din egen Kompetensanalys™

Med våra Kompetensanalyser™ kan du skapa en bra överblick över dina kompetenser och vilka områden du vill utveckla. Nedan analyser är utarbetade för olika ledarroller och en generell medarbetarroll. Skicka in din analys till oss och be om ett personligt förslag på utvecklingstrappa och plan för din egen roll. Eller gå in och se exempel på utvecklingstrappor för olika roller där vi ger förslag på utveckling i olika steg. Analyserna och rådgivningen är gratis och vill du prata med oss om både dina egna och dina medarbetares behov och utmaningar når du oss enklast på 08-410 40 650.

Ledaranalysen™
 

Ett 30-tal kompetenser som förekommer i en chefs- och ledarroll

Ledaranalysen™
Erfarna chefer och ledare

Ett 30-tal kompetenser som förekommer i en chefs- och ledarroll

Ledaranalysen™
Ny som chef

Ett 30-tal kompetenser som förekommer i en chefs- och ledarroll

Ledaranalysen™
Teamledare

Ett 30-tal kompetenser som förekommer i en teamledarroll

Ledaranalysen™
Projektledare

Ett 15-tal kompetenser som förekommer i en generell projektledarroll

Säljanalysen™
 

Ett 15-tal kompetenser som förekommer i en generell säljarroll

HR-analysen™
 

Ett 15-tal kompetenser som förekommer i en generell HR-roll

Medarbetaranalysen™
 

Ett 15-tal kompetenser som förekommer i en generell medarbetarroll

Analyser för eget behov?

Vill du anpassa analyserna till egna behov? Eller ta fram för andra roller? Eller specialanpassa såväl kompetensprofiler som mallar för samtal och inventering? Vi har verktygen och lång erfarenhet av att analysera och definiera kompetenser. Kontakta oss för en förutsättningslös dialog.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden