Kompetens – vad är det egentligen?

Vi blandar och ger när det gäller begreppen. Jag tror det är en del av det som ibland sätter käppar i hjulet för att få resultat och styrning i kompetensfrågor. Jag brukar säga att det första som behöver vara klart för att göra en strategisk förflyttning i kompetensfrågor är ”ordlistan”.

Att vi menar samma sak med begreppen. Och att vi vet vad de innehåller. Om vi med kompetens menar utbildning så är det ett sätt att jobba och resonera. Om vi med kompetens mendar “viljan och förmågan att kunna utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter” (Sis definition enligt standarden)  är det något som innehåller helt andra ingredienser och som kräver ett annat arbetssätt och synsätt när vi jobbar med frågan. Jag tror det är en av de största nycklarna i kompetensarbetet i många organisationer att reda ut just denna fråga och verkligen titta på vad det innebär i synsätt också för vilka aktiviteter vi sätter in för att höja nivån av kompetens.

Många sätter fortfarande likhetstecken mellan utbildning och kompetens. Eller i alla fall särskiljer man de inte fullt ut och då blir det rent omöjligt att komma någon vart. Vi behöver på djupet förstå vad det är som gör att en utbildning KAN bli till kompetens. Det vill säga – vad är det som gör att vi kan ta till oss något och göra det till något vi införlivar i våra beteenden? Här krävs en analys också av de ”kringsystem” som finns i vår vardag. Vad är det som gör att vi kan – eller inte kan – nyttja våra kunskaper och erfarenheter och omvandla dessa till något konkret? Ibland är det avsaknad av målbild och styrning. Vi kanske vet något men gör ändå inte för ingen frågar efter det. Andra gånger kan det handla om kultur och värdegrund. Vi ifrågasätts när vi gör något nytt eller agerar på något sätt. Då låter vi hellre bli. En tredje gång handlar det om processer och arbetssätt. Vi kan egentligen göra bättre, men i de strukturer vi har att agera inom är det omöjligt.

Med andra ord så kan en kompetensbrist också sitta i ”systemet” vi jobbar i. Personen har  kunskaper och erfarenhet för att utföra något i praktisk tillämpning, men ”systemet” jobbar åt andra hållet.  Med bättre förståelse för hur kompetens ”fungerar” kan vi även få utbildningar att ”fungera”.

/ Maria Scullman – VD


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Visa kommentarer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden