Dag 1 och 2 avklarade

Nu har vi genomfört första steget som handlade om Att skapa lärande och Att skapa effekt utifrån kunskap, attityd och beteende. Läs nedan hur vår testpilot Anita Nässén, utvecklingsledare på Vård- och omsorgsförvaltningen, Örebro kommun upplevde dagarna.

Allmänna reflektioner

Helhetsmässigt har de två första utbildningsdagarna varit väldigt bra och intressanta. Jag är mycket nöjd. Tycker att det var särskilt intressant att ta del av de olika perspektiven och modellerna för hur vi utvecklar kompetens, bl a Kompetensanalys, 70/20/10, OBM – Konsekvensanalys, SCARF, SMART och de olika lärstilarna. Det går i linje med hur jag själv tänker, reflekterar och agerar i relation till andra men jag har inte tidigare haft något namn/någon modell för det.

Hur ser du på programmets upplägg i helhet dessa dagar?

Jag tycker att programmets upplägg var bra i sin helhet. Teori varvades med praktiska övningar, dialoger och diskussioner, vilket var väldigt bra och givande. Bra att ha ett arbetshäfte att utgå ifrån och anteckna i men även för att kunna gå tillbaka till vid reflektion och repetition.

Hur ser du på övningar och moment? någon som sticker ut? något som kan tas bort?

Jag tycker att det var bra att ha konkreta case att utgå ifrån vid övningarna. De var relevanta och det gick att relatera till min egen organisation och mina arbetsuppgifter. Det var även bra att ha övningar som utgick direkt från min egen funktion och organisation.

Dina rekommendationer till förändringar

Jag tycker inte att det behövs några större förändringar i det stora hela. Om det är något som jag ska lyfta som förbättring så är det att utbildningens upplägg i praktiken inte följde ordningen i arbetshäftet vilket gjorde det lite rörigt när jag senare skulle repetera och gå igenom vad vi hittills gjort.

Kopplingar till e-learning

E-learningen inför kursen var bra och den hade en tydlig koppling till utbildningsdagarnas upplägg och innehåll.

Övrigt

Det var väldigt inspirerande att få åka iväg på en utbildning och förkovra sig i kompetensutvecklingsarbete. Då jag är själv i min funktion i min organisation var det även givande att träffa andra personer som arbetar med liknande arbetsuppgifter som mig. Även om vi kommer från olika organisationer kunde vi mötas kring liknande dilemman. Ett bra tillfälle att nätverka och utbyta erfarenheter och kunskaper med varandra.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

    Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?

    Vi erbjuder både våra befintliga utbildningar samt skräddarsydda utbildningar – anpassade utifrån era behov. 

    Boka ett förutsättningslöst möte för att se om ett skräddarsytt upplägg kan vara ett bra alternativ för er.

      Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*